Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Achter Ondersteveenweg 8, ver in het veld, heeft nog een huisje gestaan. Vanaf de laan “Horstenerplaatsen” gerekend stond het even eerder dan Horstenerplaatsen 2. Dus noemen we het Horstenerplaatsen 1a. Tot 15 oktober 1904 was dit stuk weiland eigendom van Jan Kamies van Horstenerplaatsen 1 , weduwe van Marchien Schutrups. Bij de verdeling van het gezamenlijk bezit van dit echtpaar, wordt een stuk grond toebedeeld aan hun zoon Wubbe Kamies (bron RhC GrA 2207-6524-6) . Wubbe leent geld van pa en start met de bouw van een huis (bron RHC GrA 120-47-1062) . Zoon Jacob komt na zijn huwelijk inwonen bij zijn ouders. In 1956 komt Wubbe te overlijden. Zijn (tweede) vrouw, Gezina Sloots, is twaalf jaar daarvoor al overleden. Aan de kinderen dus de taak om de bezittingen te scheiden. De opdeling van het bezit vindt op 24 februari 1959 plaats. Jacob koopt de rest van de erfgenamen uit en wordt de nieuwe eigenaar (OZ4-1135-031-WST) . Toch wil Jacob iets anders. Op 14 mei 1959 verkoopt hij de boerderij en de grond voor ƒ4650 aan Harm Alons uit Valthermond. Jacob mag blijven wonen in het huis tegen een wekelijkse vergoeding van ƒ3,- huur (bron: RHC GrA OZ4-1137-176-WST) . In 1962 wordt het huis gesloopt. Einde verhaal voor Horstenerplaatsen 1a. Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 1 Horstenerplaatsen 1b Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie februari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 1a
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact