Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Achter   Ondersteveenweg   8,   ver   in   het   veld,   heeft   nog   een   huisje   gestaan.   Vanaf   de   laan “Horstenerplaatsen”    gerekend    stond    het    even    eerder    dan    Horstenerplaatsen    2.    Dus noemen we het Horstenerplaatsen 1a. Tot     15     oktober     1904     was     dit     stuk     weiland     eigendom     van     Jan     Kamies     van Horstenerplaatsen    1 ,    weduwe    van    Marchien    Schutrups.    Bij    de    verdeling    van        het gezamenlijk   bezit   van   dit   echtpaar,   wordt   een   stuk   grond   toebedeeld   aan   hun   zoon   Wubbe Kamies   (bron      RhC   GrA   2207-6524-6) .      Wubbe   leent   geld   van   pa   en   start   met   de   bouw   van   een   huis (bron RHC GrA 120-47-1062) . Zoon Jacob komt na zijn huwelijk inwonen bij zijn ouders.   In   1956   komt   Wubbe      te   overlijden.   Zijn   (tweede)   vrouw,   Gezina   Sloots,   is   twaalf   jaar daarvoor   al   overleden.   Aan   de   kinderen   dus   de   taak   om   de   bezittingen   te   scheiden.   De opdeling   van   het   bezit   vindt   op   24   februari   1959    plaats.   Jacob   koopt   de   rest   van   de erfgenamen   uit   en   wordt   de   nieuwe   eigenaar   (OZ4-1135-031-WST) .   Toch   wil   Jacob   iets   anders.   Op 14   mei   1959    verkoopt   hij   de   boerderij   en   de   grond      voor   ƒ4650   aan   Harm   Alons   uit Valthermond.   Jacob   mag   blijven   wonen   in   het   huis   tegen   een   wekelijkse   vergoeding   van ƒ3,-   huur   (bron:    RHC    GrA    OZ4-1137-176-WST) .   In   1962   wordt   het   huis   gesloopt.   Einde   verhaal   voor Horstenerplaatsen 1a.  Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 1 Horstenerplaatsen 2 Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie februari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 1a
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact