Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Naast het huidige Ondersteveenweg 9, ver in het veld, halverwege de Ondersteveenweg en de huidige autoweg, stond in vroeger tijd een boerderij. Welk adres geef je er aan mee? Hoort het bij de Ondersteveenweg of bij de Horstenerplaatsen? De webmaster heeft gekozen voor het adres Horstenerplaatsen 1b. In 1858 koopt Lambertus Zomer een stuk heide. Een jaar later staat er een boerderij. De familie Zomer komt oorspronkelijk uit Overijssel. Vooral in het Groningse, zeker in de beginjaren van de Burgerlijke Stand, dragen ze soms de achternaam Zoomer. Zoon Jan is bij de geboorte in de gemeente Dalfsen aangegeven met de achternaam Nijenhuis. Waarschijnlijk genoemd naar de boerderij van de grootouders van moederszijde. Ook de moeder vinden we soms terug met de achternaam Nijenhuis, soms ook met de achternaam Konink. De namen in het Geboorteregister zijn leidend. Na het overlijden van Lambertus Zomer houdt de familie een veiling om de onroerende goederen te verkopen. dat doen ze op 14 augustus 1867. Zoon Gerrit Jan komt na zijn huwelijk inwonen bij zijn ouders. Zoon Lambertus is bijna twee jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren. In de geboorteakte zien we dat de geboorte is aangegeven door Gerrit Jan en dat hij onder hetzelfde dak als Anna Gertrud Heller woonde. Bij hun huwelijk is het kind gewettigd. 3 december 1868 : Als de ouders zijn overleden is het tijd om de bezittingen te verdelen. De bezittingen hebben een waarde van ruim ƒ3500. Zoon Johannes krijgt de boerderij (waarde van ƒ800,-) toegewezen (bron: RHC GrA 2207-6208-89) . We hebben de akte nog niet gevonden maar weten dat zoon Lambertus hier blijft wonen. Op 8 maart 1911 verdelen de erfgenamen van Lambertus Zoomer zijn bezit. Zoon Hinderikus Zoomer erft de boerderij (bron RHC GrA 120-63-3827) . Hij laat de boerderij opknappen en trouwt twee maanden later met Maria Engelina Musters. Vijf dagen na zijn huwelijk verdrinkt Hinderikus; het kerkelijk huwelijk moet nog worden bevestigd! Amper veertien dagen later, op 6 juli 1911 zit Maria Engelina Musters met de familie Zomer bij de notaris. Omdat het huwelijk wel al in de Burgerlijke Stand is bijgeschreven is Maria Engelina Musters mede-eigenaar van het bezit van Hindericus. De onroerende goederen minus de hypotheek op de goederen hebben een postief saldo van ƒ1500. Maria wordt uitgekocht en haar schoonzus Maria Alida Zomer neemt de boerderij over (bron RHC GrA 2207-6596-29) . Enkele weken later trouwt Maria Alida Zomer met Gerrit Zomer en nemen ze samen hun intrek in de boerderij. Gerrit is voor zijn huwelijk enkele keren in aanraking geweest met justitie. Op 26 februari 1906 weigert hij om de “besloten herberg” van Hermannus Slosser op diens verzoek te verlaten. Gerrit komt er met een geldboete van ƒ10 goed van af. Zijn maatje Hendrik Zomer bedreigt de eigenaar met een mes en krijgt een gevangenisstraf van acht weken opgelegd (bron: RHC GrA 882-473- rol 151) . Op Nieuwjaarsdag 1910 pleegt Gerrit een tweede strafbaar feit. Hij is op bezoek bij Geert Sandker op de Horsten. Daar krijgt hij ruzie met Bernard Wubbels waarna Gerrit naar buiten gaat. Hij daagt Wubbels uit om dat ook maar te doen. Als die dat doet valt Gerrit hem met een mes aan. Wubbels raakt daarbij gewond aan zijn arm. Bij de rechtszaak eist het OM een straf van zes maanden. De rechter maakt er vier maanden van (bron: RHC GrA 882-494 rol 67) . Gerrit heeft geen lang huwelijk gehad; hij overlijdt in 1918. Op 31 mei 1924 hertrouwt zijn weduwe, Maria Alida, met Johannes Henricus Schutte; ze verhuist naar Musselweg 13 . Samen krijgen ze daar nog drie kinderen. Eén dag voor het huwelijk van moeder Maria Alida, wordt het gezamenlijk bezit van haar en Gerrit Zomer vastgesteld. De roerende goederen hebben een waarde van ƒ1250. Het onroerend goed wordt genoemd, maar hiervan is geen waarde bepaald. Het beheer over de goederen blijft aan Maria Alida Zomer (bron: RHC GrA 119-179-7002) . De boerderij staat nu leeg. De week na het huwelijk van Schutte met Maria Alida Zomer, op 6 juni 1924, biedt Schutte het huis met 8 ha bouwland aan voor een publieke verhuring voor een periode van drie jaar. De Kalkwijker Bernardus Anthonius Grimberg is met ƒ1070 de hoogste bieder (bron: RHC GrA 119-179-7010) . wordt vervolgd… Horstenerplaatsen 1a Horstenerplaatsen 2 Horstenerplaatsen 0 en hoger
eerdere latere man Gerrit Zomer Horsten 21-04-1883 Horsten 09-11-1918 ja hier overleden z.v. Lambertus Zomer en Maria Gesina Scholtalbers vrouw Maria Alida Zomer Horsten 15-09-1888 Stadskanaal 19-08-1973 ja Musselweg 13 d.v. Lambertus Zoomer en Marianne Huizen kind 1 Lambertus Zomer Horsten 03-05-1912 Mussel 15-07-1996 ja Musselweg 13 x Onstwedde 19-05-1936 met Anna Gezina Schlimbach kind 2 Lambertus Johannes Zomer Mussel 27-12-1914 Stadskanaal 02-04-1993 ja Musselweg 13 x Onstwedde  25 - 11 - 1950  met Johanna Catharina Schür kind 3 Maria Gesina Zomer Mussel 19-12-1917 St.Michielsgestel 20-04-2005 ja Musselweg 13 z.v. Jan Hendrik Schutte en Aleid Hoezen w . v .  Maria Kristina Weinans  ( † 1920 ) na het overlijden van Gerrit Zomer trouwt Maria Alida Zomer te Onstwedde op 31 mei 1924 met: man 2 Johannes Henricus Schutte Horsten 07-04-1877 Groningen 21-01-1956 ja
naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden trouwt te Onstwedde op 29 juli 1911 met:
versie mei 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Horstenerplaatsen 1 b
Nieuwsblad v/h Noorden 27 mei 1911
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact