Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
In 1910 bouwt Jan Berend Scholtalbers hier een woning op zijn eigen stukje land. Scholtalbers is een moeilijke naam voor de ambtenaren van de Burgerlijke Stand. In het geval van Jan Berend valt het mee; alleen Engelina heeft met ScholtEalbers een andere achternaam gekregen. Mensen met de naam ScholtalberTs, Scholte Aalbers, Scholte Aalberts, Scholtaalbes en zelfs Schultalbers, kunnen allemaal familie zijn…..Je zou de genealogie van deze familie maar uit willen zoeken! Op 1 oktober 1918 verkoopt Jan Berend voor ƒ700 zijn huis met 83,5 are grond aan Kars Wieringh (bron: RHC GrA 2207-6683-108) . Op 6 maart 1951 wordt het onroerend goed van Kars Wieringh en Jantje Prins in beslag genomen door de deurwaarder. We weten nog niet wat er aan voorafging (bron RHC GrA OZ4-1043- 98) . Blijkbaar zijn ze er wel uitgekomen en is de beslaglegging opgeheven. We baseren dat op de Kadastrale Leggers waarin we terugvinden dat het bezit na het overlijden van Kars Wieringh overgaat naar apotheker Jan van der Deen (legger ONS 17959-1) . Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 1b Horstenerplaatsen 2a Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie februari 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact