Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Op   12   mei   1888    verkoopt   de   Musselkanaalster   kastelein   Abraham   Middelkamp   circa   90 roeden   land   aan   Jan   Wubbes   Kamies   uit   Mussel.   Ze   zijn   het   samen   eens   geworden   over   de prijs: ƒ100 (bron RHC GrA 2207-6377-82) . Op    2    juli    1921    is    het    eigendom    van    zoon    Wubbe    Kamies.    We    missen    dus    nog    de tussenliggende   akte.   Wubbe   neemt   een   hypotheek   op   dit   stuk   grond   en   geeft   zijn   huis   dat er   op   gebouwd   is   als   onderpand   (bron   RHC   GrA   120-105-370) .   Misschien   dat   hij   er   woont?   Het   laatste dat    we    van    hem    hebben    gezien    is    een    akte    uit    1904    toen    hij    een    huis    bouwde    op Horstenerplaatsen 1a. We zullen het nog wel tegenkomen in de akten. Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 2 Horstenerplaatsen 2b Horstenerplaatsen 0 en hoger
nieuw toegevoegd januari 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2a
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact