Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Achter   Ondersteveenweg   8,   ver   in   het   veld,   heeft   nog   een   huisje   gestaan.   We   denken   dat het   nog   voorbij   Horstenerplaatsen   2   stond;   vandaar   krijgt   het   huisje   van   ons   het   voorlopige adres Horstenerplaatsen 2a. Tot     15     oktober     1904     was     dit     stuk     weiland     eigendom     van     Jan     Kamies     van Horstenerplaatsen    1 ,    weduwe    van    Marchien    Schutrups.    Bij    de    verdeling    van        het gezamenlijk   bezit   van   dit   echtpaar,   wordt   een   stuk   grond   toebedeeld   aan   hun   zoon   Wubbe Kamies   (bron      RhC   GrA   2207-6524-6) .      Wubbe   leent   geld   van   pa   en   start   met   de   bouw   van   een   huis (bron RHC GrA 120-47-1062) . Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 2 Horstenerplaatsen 3 Horstenerplaatsen 1 en hoger
nieuw toegevoegd december 2018
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2a
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact