Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 12 mei 1888 verkoopt de Musselkanaalster kastelein Abraham Middelkamp circa 90 roeden (are) land aan Jan Wubbes Kamies uit Mussel. Ze zijn het samen eens geworden over de prijs: ƒ100 (bron RHC GrA 2207-6377-82) . Op 27 september 1901 verkoopt hij het voor ƒ200 aan zijn zoon Wubbe (bron: RHC GrA 2207-6487-41) . In 1905 bouwt Wubbe hier een hut. We weten nog niet wie hier woonde; zelf woonde Wubbe op Horstenerplaatsen 1a . In 1926 wordt de hut gesloopt en de grond benut als landbouwgrond. Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 2 Horstenerplaatsen 2b Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie mei 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2a
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact