Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Horstenerplaatsen 2c is een fictief adres; het is door de webmaster toegekend omdat het, ligt ter hoogte van het huisje op Horstenerplaatsen 2b, maar dan ca. 100 m noordelijker. Op 18 september 1890 verkoopt ijzersmid Johannes Harms Slinger uit Musselkanaal “de ondergrond van een stuk veengrond” groot 2,3 ha aan Berend Berend Meems van Musselweg 43 . Meems koopt het voor ƒ140 en kan er nog niet volledig over beschikken. Hij moet wachten tot al het hoogveen is afgegraven (bron RHC GrA 2207-6319-25) . Op 11 maart 1903 woont de weduwe Kloet op deze plek. Ze huurt het voor ƒ12,- per jaar. De grond onder haar huisje wordt op die datum door de erven Berend Meems verkocht voor ƒ1220 aan ene Johannes Zomer. Welke Johannes Zomer? We zoeken het nog uit. De weduwe Kloet moet haar huisje hebben afgebroken voor 1 mei 1904, want anders vervalt het zonder vergoeding aan de nieuwe eigenaar (bron: RHC GrA 2207-6503-95) . Wie de weduwe Kloet is? Ook dat zoeken we nog uit. Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 2b Horstenerplaatsen 3 Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie augustus 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2c
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact