Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie april 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Mussel A kanaal wz 5
Het verhaal van Mussel A kanaal wz 5 laten we beginnen op 11 februari 1848 . De grond is in eigendom van Harmanna Harms Heis; ze heeft het geërfd uit de nalatenschap van haar ouders. Ze zit om tafel, samen met haar man Klaas Jan ter Borg, Albert Wessel Wessels uit Onstwedde en notaris Koning uit Wedde. Albert Wessels koopt het pachtrecht van bijna vier bunder “nieuw toegemaakt groen- en bouwland” te Mussel. Ze spreken af dat de jaarlijkse pacht ƒ52 zal zijn. Conform het gebruik is dit pacht-recht eeuwigdurend, gaat bij overlijden het pacht-recht over naar de erfgenamen en is de prijs onveranderlijk. Wessels bedingt het recht om er één woonhuis, een schuur en een bijschuur te bouwen. Er wordt direct afgerekend: de koopprijs, ƒ100, wordt contant betaald (bron RHC GrA 2207-6040-41) . Het huis moet er direct zijn gekomen, want we zien het terug op een tekening van het kadaster uit hetzelfde jaar (zie kantlijn). Op 15 juni 1865 leent Albert Wessel Wessels ƒ750 van zijn Klaas Jans ter Borg uit Onstwedde, de eigenaar van de grond. Hij geeft zijn huis en enkele percelen hooiland als onderpand (bron RHC GrA 119-26-40) . Op 11 januari 1871 , iets meer dan een half jaar na het overlijden van Albert, laat geldschieter Klaas Jans ter Borg, de onroerende goederen van Albert bij opbod verkopen; de erfgenamen van pa Wessels zijn de betalingsverplichtingen niet nagekomen. Tijdens de veiling biedt zoon Wessel het hoogste bedrag voor het perceel met de ouderlijke woning: ƒ690,-. Enkele percelen landbouwgrond worden verkocht aan derden. In de akte wordt direct maar geregeld dat voor moeder Roelfien “recht op eene bij het op het eerste perceel staande gebouw aan te timmeren woonkamer zal hebben” met daarbij, voor de rest van haar leven, gratis kost, verzorging en inwoning (bron RHC GrA 2207-6227-82) . Achtentwintig jaar later lijkt het er op dat Wessel wil stoppen met het boerenleven of dat hij geld nodig heeft. Op 28 december 1899 is er een publieke veiling. Boerengereedschap, oogst- producten, vee ( twee varkens, een lam, een kalf, een koe en een paard) gaan van de hand; totale opbrengst ƒ282,25 (bron RHC GrA T122-235-230) . Ook de boerderij en het land gaan in de verkoop. Johannes Bernardus Feije van Musselweg 30 is de hoogste bieder en wordt voor ƒ825 de nieuwe eigenaar van de boerderij en een stuk land. Wessels heeft zich blijkbaar ook beziggehouden met de delving van ijzeroer, want een partij uitgegraven ijzeroer is niet bij de koop inbegrepen (bron RHC GrA T122-235-231) . Omstreeks 1910 verhuist het gezin van Johannes Bernardus Feije naar Musselweg 30. Daarna is het huis verhuurt. Het gezin van Henderikus Westen was waarschijnlijk de eerste huurder. Zijn gezin woont hier van 28 maart 1911 t/m 22 maart 1917. Van 16 juni 1914 t/m 5 juni 1916 hebben Johann Bernard Brunen en Anna Angela Scholte ingewoond bij de familie Westen. Zij waren met z’n tweeën. Bij verhuizingen binnen de gemeente geeft het Bevolkingsregister gaan datum van verhuizing. In die gevallen is het gissen. We weten dat de familie Gosse Nonkes hier heeft gewoond, ergens tussen 1910 en 1921. Ook het gezin van Harm Bodewitz, de zwager van Gosse, heeft hier gewoond. In 1937 wordt het huis gesloopt. Wordt vervolgd……. Mussel-A-kanaal wz 4 Mussel-A-kanaal wz 6 Mussel A kanaal wz 1 en hoger
Twee kadastertekeningen: de bovenste uit 1848, de onderste uit 1880. De contouren van de boerderij zijn nog exact hetzelfde (bron RHC GrA Kadasterviewer)
het gebouw op perceel (M)3523 behoort tot het bezit van de huwelijksgemeenschap van Johannes Bernardus Feije en Anna Angela Brunen (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Kadastertekening van 30 mei 1846. Het beklemrecht van de percelen 1072, 1073 en 1074 is eigendom van Albert Wessel Wessels (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact