Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
aangevuld maart 2017
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Mussel-A-kanaal wz 6
In   1913   is   men   druk   met   het   graven   van   het   Mussel-A-kanaal   langs   Mussel.   Er   wordt   een sluis    gebouwd,    daar    waar    het    kanaal    de    Zandtangerweg    kruist.        Bekend    met    de opbloeiende   welvaart   rond   de   sluizen   in   het   veenkoloniaal   gebied,   koopt   de   plaatselijke kruidenier   Klaas   Gankema   op   15   november   1915    een   stuk   grond   van Albert   Heijes   Wubs van   Zandtangerweg   54 ;      koopprijs   ƒ800,-   (bron   RHC   GrA   120-74-5845) .   Gankema   heeft   een   winkel op      Musselweg   42 .   Het   is   maar   de   vraag   of   Klaas   zijn   nieuwe   “filiaal”   nog   heeft   kunnen openen;   hij   overlijdt   in   1918   aan   de   Spaanse   griep.   Hij   heeft   dan   ook   het   stuk   grond   aan   de overkant in bezit waar later Kaspers een kruidenierswinkel begint. Op   21   november   1919    is   Antoon   Becker   de   eigenaar   van   Mussel-A-kanaal   wz6;   hij   leent ƒ5000   en   geeft   daarbij   het   huis   als   onderpand.   Wonen   doet   hij   er   dan   nog   niet,   want      dat doet hij op de Oomsberg. (bron: RHC GrA 120-96-720) . We   missen   nog   een   stuk   historie   en   springen   naar   21   juli   1945 : Antoon   splitst   zijn   perceel en   verkoopt   zijn   aan   het   kanaal   gelegen   huis   met   erf,   stenen   schuur   en   kapschuur   aan kermisexploitant   Henderikus   Fokkens   uit   Emmen   voor   ƒ9500   (bron:   RHC   GrA   2207-6975-4) .   Fokkens verhuist naar Mussel. Bij   de   koop   was   Henderikus   kermisexploitant,   maar   “in   de   boeken”   kennen   we   hem      ook als     arbeider     en     schipper.     Het     schippersvak     verklaart     de     verscheidenheid     in geboorteplaatsen   van   zijn   kinderen.   Bij   de   verkoop   van   het   huis   op   10   november   1949   geeft    Henderikus    zich    uit    voor    koopman.    Jacob    Brands    uit    Apeldoorn    is    de    nieuwe eigenaar;   ook   hij   is   koopman   en   dat   duidt   er   op   dat   het   huis,   ook   dan   nog,   fungeerde   als kruidenierswinkel.   Jacob   is   de   nieuwe   eigenaar   voor   ƒ9500   en   kan   het   huis   per   direct aanvaarden.   Jacob   betaalt   ƒ6500   contant   en   draagt   een   salonwagen   en   een   dertien   jaar oude   “Annomag”      aan   de   familie   Fokkens   over   ter   voldoening   van   de   restschuld   (bron   RHC   GrA 2207-7012-104) :   de   familie   Fokkens,   klaar   voor   een   tocht   langs   de   “wijde   wereld-wegen”,   lijkt heimwee te hebben naar de kermis. Wordt vervolgd…. Mussel-A-kanaal wz 5 Mussel-A-kanaal wz 7 nZandtangerweg 60 Mussel-A-kanaal wz 1 t/m 7
tekening uit 1919; perceel 3843 is het perceel van Antoon (RHC GrA kadasterviewer)
kadastertekening uit 1947(RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact