Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie februari 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Zandtangerweg 54
Op   13   februari   1869    verkopen   de   erfgenamen   van   Jan   Willems   Wubs   en   Roelfien   Meemes Folkers   een   stuk   bouwland   met   een   oppervlakte   van   1   bunder,   5   roeden   en   52   ellen   aan   hun broer   Heije   Jans   Wubs.   Heije   betaalt   er   ƒ160   voor      (bron:   RHC   GrA   2207-6211-73) .      In   het   daaropvolgend jaar staat er een huis. Het   waren   moeilijke   tijden   en   vooral   het   jaar   1886   zal   voor   Heije   en   Grietje   een   rampjaar   zijn geweest.    De    ellende    begon    op    14    maart    met    het    overlijden    van    de    vijftienjarige    dochter Albertje.   Twaalf   dagen   later   overlijdt   de   driejarige   Geertruid.   Drie   weken   later   overlijdt   hun oudste   dochter   Roelfien,   26   jaar   oud.   Nog   weer   twaalf   dagen   later   overlijden   de   zes   jaar   oude Willem   en   de   9   jaar   oude   Roelfina.   Twee   kinderen   op   één   dag!      Wat   een   verdriet.   Vijf   kinderen in   zes   weken   tijd   moeten   missen!   Hoe   triest!   Misschien   een   besmettelijke   ziekte?   Zou   best kunnen,   maar   in      die   periode   is   er   in   de   omgeving   nergens   sprake   geweest   van   een   hoog sterftecijfer,   zeker   niet   onder   jonge   mensen.   Het   is   dus   plaatselijk   geweest   en   het   blijft   gissen. Een besmette voedselbron of vergiftigde waterput misschien?  Op   24   juni   1896    zitten   Heije   Jans   Wubs   en      vrouw   Grietje   Wessels   bij   notaris   Rodi   in   Wedde; ze   willen   hun   testament   bespreken.   Ze   leggen   vast   dat   na   hun   overlijden      zoon   Albert      het boerderijtje   op   Zandtangerweg   54,   de   beklemming   van   ca,   4   ha   land   “op   de   Kopstukken”   en een   “stuk   land   in   de   Reitstreek”   toekomt   (de   Reitstreek   is   de   vroegere   benaming   van   het gebied   tussen   het   eerste   gedeelte   van   de   Musselweg   en   de   Braamberg).   Ook   de   roerende bezittingen   worden   aan   Albert   vermaakt.   Als   tegenprestatie   moet   Albert,   bij   overlijden   van   zijn ouders   de   schulden   overnemen   en   ƒ300   betalen   aan   zijn   zus   Alke.   Verder   moet   Albert   ƒ50 betalen   aan   zijn   broer   Jan,   die   uit   de   boedel   ook      ca.   1,3   ha   landbouwgrond   in   de   Reitstreek krijgt   (bron   RHC   GrA   122-230-115,   116) .         Op   25   augustus   1908   overlijdt   Heije,   waarna   dit   testament   voor de   helft   tot   uitvoer   zal   zijn   gekomen.   Op   26   februari   1913    verkoopt   moeder   Grietje   ook   haar helft van het bezit aan Albert. Ze blijft inwonen bij Albert (bron RHC GrA 120-68-4866) . Op   15   mei   1915   verkoopt Albert   voor   ƒ800   een   deel   van   zijn   grond   aan   winkelier   Gankema   van Musselweg   42 .   Het   gaat   om   een   gedeelte   langs   het   pas   gegraven   Mussel-A-kanaal;      we kennen   het   nu   als   het   adres   Mussel-A-kanaal   wz   6    en   Gankema   zal   het   hebben   gekocht   om   er een   winkel   te   beginnen.   Tijdens   het   schutten   van   de   schepen   in   de   Zandtangersluis   hadden   de schippersvrouwen immers even de tijd voor een snelle boodschap. Op    2    november    1926    verkoopt   Albert    voor    ƒ150    een    gedeelte    van    perceel    M3924    aan timmerman   Antoon   Becker,   die   inmiddels   eigenaar   is   geworden   van   het   onroerend   goed   van Gankema aan het Mussel-A-kanaal (bron RHC GrA T120-129-385) . In   afwachting   van   nog   te   vinden   sporen,   springen   we   een   kleine   twintig   jaar   vooruit,   naar   1933. Albert   heeft   zijn   perceel   opgesplitst   en   verkoopt   op   28   december   1933   een   deel   ervan   voor ƒ400   aan Albert   Wubs   Bzn.;   het   wordt   het   toekomstige   adres   Zandtangerweg   48       (bron   RHC   GrA   120- 153-339) .   Albert   komt   te   overlijden   op   14   augustus   1938;   een   jaar   later,   op   21   augustus   1939 , verdelen   moeder   Trientje   en   de   beide   overgebleven   en   nog   ongehuwde   broers   onderling   de bezittingen.      Wubbe   krijgt   het   woonhuis   op   naam   en   Heije   krijgt   het   “vruchtgebruik”   van   het huis   (hij   mag   er   dus   ook   wonen),   net   als   moeder Trientje.   Ieder   van   de   drie   krijgt   een   evenredig deel   van   de   percelen   landbouwgrond   en   Heije   verplicht   zich,   als   oudste,   in   het   onderhoud   van moeder Trientje.     Alle   drie   wonen   ze   dus   onder   hetzelfde   dak   en   krijgen   ze   inwoning   als   Wubbe in het jaar er op trouwt met Anna Jans Brugma: Op   29   december   1943   verkoopt   Wubbe   voor   ƒ650   een   oostelijk   deel   van   zijn   grond   aan   Willem Wubs en Klaaske de Jonge: het toekomstige adres Zandtangerweg 60   ( bron RHC GrA 2207-6965-74) Op   25   oktober   1949   verkoopt   Wubbe   zijn   woonhuis   met   de   resterende   grond.   Henderikus Johannes   Sanders   is   voor   ƒ3000   de   koper   en   Wubbe   pakt   zijn   boeltje   om   naar   Stadskanaal   te verhuizen.  Wordt vervolgd.. Zandtangerweg 53 Zandtangerweg 60 Zandtangerweg 1 en hoger
kadastertekening        uit        1941; perceel    4063    is    Zandtangerweg 54 (bron: RHC GrA kadaasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact