Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie februari 2021
klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Zandtangerweg 54
Op 13 februari 1869 verkopen de erfgenamen van Jan Willems Wubs en Roelfien Meemes Folkers een stuk bouwland met een oppervlakte van 1 bunder, 5 roeden en 52 ellen aan hun broer Heije Jans Wubs. Heije betaalt er ƒ160 voor (bron: RHC GrA 2207-6211-73) . In het daaropvolgend jaar staat er een huis. Het waren moeilijke tijden en vooral het jaar 1886 zal voor Heije en Grietje een rampjaar zijn geweest. De ellende begon op 14 maart met het overlijden van de vijftienjarige dochter Albertje. Twaalf dagen later overlijdt de driejarige Geertruid. Drie weken later overlijdt hun oudste dochter Roelfien, 26 jaar oud. Nog weer twaalf dagen later overlijden de zes jaar oude Willem en de 9 jaar oude Roelfina. Twee kinderen op één dag! Wat een verdriet. Vijf kinderen in zes weken tijd moeten missen! Hoe triest! Misschien een besmettelijke ziekte? Zou best kunnen, maar in die periode is er in de omgeving nergens sprake geweest van een hoog sterftecijfer, zeker niet onder jonge mensen. Het is dus plaatselijk geweest en het blijft gissen. Een besmette voedselbron of “vergiftigde” waterput misschien? Tien jaar later. Op 24 juni 1896 zitten Heije Jans Wubs en vrouw Grietje Wessels bij notaris Rodi in Wedde; ze willen hun testament bespreken. Ze leggen vast dat na hun overlijden zoon Albert het boerderijtje op Zandtangerweg 54, de beklemming van ca, 4 ha land “op de Kopstukken” en een “stuk land in de Reitstreek” toekomt (de Reitstreek is de vroegere benaming van het gebied tussen het eerste gedeelte van de Musselweg en de Braamberg). Ook de roerende bezittingen worden aan Albert vermaakt. Als tegenprestatie moet Albert, bij overlijden van zijn ouders de schulden overnemen en ƒ300 betalen aan zijn zus Alke. Verder moet Albert ƒ50 betalen aan zijn broer Jan, die uit de boedel ook ca. 1,3 ha landbouwgrond in de Reitstreek krijgt (bron RHC GrA 122-230-115, 116) . Op 25 augustus 1908 overlijdt Heije, waarna dit testament voor de helft tot uitvoer zal zijn gekomen. Op 26 februari 1913 verkoopt moeder Grietje ook haar helft van het bezit aan Albert. Ze blijft inwonen bij Albert (bron RHC GrA 120-68-4866) . Op 15 mei 1915 verkoopt Albert voor ƒ800 een deel van zijn grond aan winkelier Gankema van Musselweg 42 . Het gaat om een gedeelte langs het pas gegraven Mussel-A-kanaal; we kennen het nu als het adres Mussel-A-kanaal wz 6 en Gankema zal het hebben gekocht om er een winkel te beginnen. Tijdens het schutten van de schepen in de Zandtangersluis hadden de schippersvrouwen immers even de tijd voor een snelle boodschap. Op 2 november 1926 verkoopt Albert voor ƒ150 een gedeelte van perceel M3924 aan timmerman Antoon Becker, die inmiddels eigenaar is geworden van het onroerend goed van Gankema aan het Mussel-A-kanaal (bron RHC GrA T120-129-385) . In afwachting van nog te vinden sporen, springen we een kleine twintig jaar vooruit, naar 1933. Albert heeft zijn perceel opgesplitst en verkoopt op 28 december 1933 een deel ervan voor ƒ400 aan Albert Wubs Bzn.; het wordt het toekomstige adres Zandtangerweg 48 (bron RHC GrA 120- 153-339) . Albert komt te overlijden op 14 augustus 1938; een jaar later, op 21 augustus 1939 , verdelen moeder Trientje en de beide overgebleven en nog ongehuwde broers onderling de bezittingen. Wubbe krijgt het woonhuis op naam en Heije krijgt het “vruchtgebruik” van het huis (hij mag er dus ook wonen), net als moeder Trientje. Ieder van de drie krijgt een evenredig deel van de percelen landbouwgrond en Heije verplicht zich, als oudste, in het onderhoud van moeder Trientje. Alle drie wonen ze dus onder hetzelfde dak en krijgen ze inwoning als Wubbe in het jaar er op trouwt met Anna Jans Brugma: Op 29 december 1943 verkoopt Wubbe voor ƒ650 een oostelijk deel van zijn grond aan Willem Wubs en Klaaske de Jonge: het toekomstige adres Zandtangerweg 60 ( bron RHC GrA 2207-6965-74) Op 25 oktober 1949 verkoopt Wubbe zijn woonhuis met de resterende grond. Henderikus Johannes Sanders is voor ƒ3000 de koper en Wubbe pakt zijn boeltje om naar Stadskanaal te verhuizen. Op 16 oktober 1963 verkoopt Sanders het boerderijtje voor ƒ8250 aan Geert Hendrik Musters en Tekla Christina Fehrmann (bron: RHC GrA OZ4-1194-027-WST) . Wordt vervolgd.. Zandtangerweg 53 Zandtangerweg 55 Zandtangerweg 1 en hoger
eerdere latere Hinderikus Johannes Sanders 14-2-1925 16-6-1995 Maria Judith Bruns 5-12-1924 8-5-2008 niet openbaar Henderikus Bernardus Sanders 23-3-1961 Emmen 26-05-1980 19 jaar oud naam geboren overleden enkele andere woonadressen bijzonderheden   gehuwd met:   uit dit huwelijk zijn minstens 2 kinderen geboren
kadastertekening uit 1941; perceel 4063 is Zandtangerweg 54 (bron: RHC GrA kadasterviewer)
Foto omstreeks 1965 (collectie: RHC GrA 802-595/596r)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact