Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie mei 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 126
De familie Scholte uit Ellersinghuizen verkoopt op 2 mei 1859 het beklemrecht van ca.1,5 ha heideland en een daarop staand huis aan Hendrik Jans Stuut en zijn zoon Warmtje. Vader en zoon betalen ƒ10 voor het beklemrecht. De pacht wordt vastgesteld op ƒ26 per jaar (bron RHC GrA 2207-6130-12) . Volgens de akte woont de familie Stuut in Mussel. Bij de koop is Warmtje al getrouwd met Anna Wezeman en ze hebben dus samen in het huisje op dit stukje heide gewoond. In de onderstaande tabel vindt u eerst de gegevens van het gezin van pa Hendrik. De gezamenlijke bewoning is maar kort geweest: op 2 november 1859 overlijdt pa Hendrik en wordt Warmtje gezinshoofd. We komen de familie Stuut in de aktes van de Burgerlijke Stand ook tegen met de achternaam Stuit. Zoon Siemon was “milicien”, soldaat, maar niet altijd even oppassend. Op 6 juli 1885 mag hij zes nachtjes logeren in de gevangenis van Vlagtwedde. Hij was veroordeeld voor openbare dronkenschap in militair uniform. Siemon en Willemtje Boelm trouwen “in” bij pa. Als pa Warmtje in 1889 komt te overlijden moet het “spul” worden verdeeld. Zeven jaar later, op 25 maart 1896 , zitten de kinderen van Warmtje en Anna om tafel. Niet Siemon, maar zijn broer Warntje koopt het huis. Samen met enkele percelen landbouwgrond wordt hij voor ƒ800 de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA T122-229-37) . Warntje is dan nog niet getrouwd. We weten nog niet of Siemon verhuist is en waarnaar toe. Op 30 juli 1898 gaat Siemon in de fout. Hij slaat de vrijgezelle Jan Braam van Bovensteveenweg 8 herhaaldelijk met een stuk hout. Stuut wordt veroordeeld tot een boete van vijf gulden of een vervangende hechtenis van tien dagen (bron: RHC GrA 882-435-rol 338) . Op 21 april 1900 trouwt Warntje met Klasina Ottes. Op 1 maart 1911 verkoopt Warntje zijn bezit voor ƒ2000,- aan Marten Pieter Ruiter uit Winschoten (bron RHC GrA 122-267-84) en verhuist naar Bovensteveenweg 8 . Het is een drukke periode voor Marten, want een dag later moet hij in Veendam zijn voor zijn huwelijk met Dievertje Schuringa. Behalve de bezittingen van Warntje koopt Ruiter meerdere percelen landbouwgrond in de omgeving . Van Marten is verder weinig bekend, maar misschien gaan we meer vinden. Het is maar de vraag of Marten en Dievertje hier hebben gewoond. Hun huisnummer, I192, past in het Bevolkingsregister niet in de systematiek voor dit adres. In afwachting van wat we nog gaan vinden plaatsen we hier wel zijn gegevens. Op 29 juni 1916 verkoopt Marten bij opbod zijn onroerende goederen. Berend Scheper van Musselweg 36a wordt voor ƒ2500 de nieuwe eigenaar van het boerderijtje. Voor de bijbehorende landerijen betaalt hij ƒ4730,- (bron RHC GrA 122-293-376) . Berend heeft hier niet gewoond. De overdracht van het boerderijtje is op 1 mei 1917 maar al op 5 april 1917 verkoopt hij het, dus nog voor de officiële aanvaarding. Het zou ook best kunnen dat zowel Ruiter als Scheper het boerderijtje hebben verhuurd; in de nieuwe koopakte is een bepaling te lezen dat de vaste huur in 1918 aan de koper wordt betaald. We proberen in het bevolkingsregister de huurder te achterhalen. Terug naar 5 april 1917: Berend Meems wordt de nieuwe eigenaar. Voor het boerderijtje en de landerijen betaald hij ƒ7000,-. Berend Scheper heeft er dus ƒ230,- op toegelegd (bron RHC GrA 122- 297-181) . Wie die Berend Meems was? Er woonden op dat moment maar liefst vier mannen met dezelfde naam in Mussel.; een aanknopingspunt kan zijn dat onze Berend op 21 juni 1922 in Süd-Moslesfehn (Dld) woont. Dat lezen we in een hypotheekakte, waarin is vastgelegd dat hij ƒ2500 leent waarbij hij het boerderijtje op Musselweg 126 als onderpand geeft (bron RHC GrA T1209- 109-266). Het kan niet anders dan dat het moet gaan om “Duutse Berend”, Berend Meems en Stientje Meems. We gaan er voorlopig nog vanuit dat dit echtpaar hier ook heeft gewoond. Op zeker moment verkoopt Berend Meems het pand. Wanneer en aan wie moet nog gevonden worden. We springen dus een stuk over en gaan naar 4 januari 1929 : een groep notabelen, waaronder bankdirecteur Cuijpers uit Stadskanaal, verkoopt het huis aan Johannes Bernardus Bolmer voor ƒ5750. Bij de koop is een kleine 5 ha bouwland inbegrepen (bron RHC GrA 2207-6815-119) . Bolmer is nog niet getrouwd. Nu hij een eigen stekkie heeft trouwt hij kort daarop met Maria Gezina Gerdes. Ook Johannes vindt het geen plek waar hij de rest van zijn leven kan slijten. Op 24 november 1938 verkoopt hij het aan Wilhelmus Kone en Gezina Maria Russchen voor ƒ2000. De aanvaarding is terstond mogelijk en dat wijst op leegstand. Een groot deel van de landerijen blijft in bezit van Bolmer (bron: RHC GrA 2207-6918-47) . Op 4 oktober 1940 verkoopt Wilhelmus het pand aan Harm Moorlag voor ƒ2900,-. De op het erf staande kapschuur is niet bij de koop inbegrepen en wordt door Wilhelmus meegenomen (bron RHC GrA 2207-6935-100) . Een perceel landbouwgrond wordt voor ƒ900 verkocht aan Hendrik Blok, die kort daarvoor ook Musselweg 130 heeft aangekocht (bron RHC GrA 2207-6935-103) . Voor Wilhelmus was het, met een winst van ƒ1800 en de kapschuur als bonus, dus een goede deal. Musselweg 125 Musselweg 127 Musselweg 116 en hoger
Kadastertekening uit 1912; het gebouw op perceelnr. 1058 is het boerderijtje van Musselweg 126. (bron: RHC GrA kadasterviewer)
ca.1967: bovenste foto v.l.n.r. Grietje Moorlag - Strockmeijer, kleindochter Wija Moorlag, Harm Moorlag. Onderste foto Harm Moorlag met kleindochter Wija (collectie T.Moorlag-Schuurman, Stadskanaal)
(collectie A.F.W.Kamies, Mussel)
Ansichtkaart 1953. Rechts op de kaart het boerderijtje op Musselweg 126 (eigen collectie)
Het boerderijtje voor de verbouwing in 1985 (collectie Harrie Moorlag, Mussel)
Trouwfoto Harm Moorlag en Grietje Strockmeijer (1935): achter v.l.n.r.: Berend Meems, Meeme Strockmeijer, bruids- paar Harm en Grietje, Hillie Wever, Jacob Strockmeijer, Hidde Strockmeijer. Zittend: Elisabeth Meems-Smith met Bertus en Jan Meems, Jan Strockmeijer, Jantje Strock- meijer-Wubs, Grietje van der Heide, Aaltje Moorlag-Wubs, Aaltje Nonkes van der Velde, Willem Moorlag, Hillechien Moorlag-Brugge. Vooraan: Geert Wubs en Jantje Brugge (collectie Harm en Grietje Folkers-Meems)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact