Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie juni 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 127
De grond van Musselweg 127 was in eigendom van Roelf Wubs en Hillechien Kamies die woonden op Musselweg 100b . Hun schoonzoon, Roelf Folkerts, krijgt het op 15 maart 1919 in eigendom. Er is dan nog geen huis gebouwd; in de akte van scheiding van de boedel is het benoemd als landbouwgrond met een waarde van ƒ4500 (bron RHC GrA T120-91-112) . Roelf bouwt er omstreeks 1927 een huis; hij geeft het in 1931 als onderpand bij het afsluiten van een lening (bron: RHC GrA T120-45-206) . De genealogische gegevens van Roelf Folkerts leest u op Musselweg 100b . De gegevens van Jantje Wever, zijn tweede vrouw, vindt u op Zaadstukken 4 . De grond onder en rond het huis is niet in eigendom van Roelf; het is dan nog pachtgrond (bron: RHC GrA 120-145-206) . Op 5 november 1937 verkoopt Roelf de boerderij. Jan Meems en Willemtje Wever zijn zijn de nieuwe eigenaren voor ƒ3000 (bron RHC GrA T2207-6904-95) . Op 8 juni 1938 wordt Jan het eens met de grondeigenaren, Jan Willems Bessembinders en Zwaantje Karskens; het beklemrecht wordt voor ƒ100 afgekocht. Aan de jaarlijkse, onveranderlijke en eeuwdurende pacht van ƒ8,- komt nu dan een eind (Bron: RHC GrA T2207-6915- 11) . Jan en Willemtje Meems verkopen de boerderij op 3 april 1940 voor ƒ3800 aan Harm Huiting (bron RHC GrA T2207-6930-74) . Lang heeft Harm er niet gewoond; hij verkoopt het op 3 oktober 1941 voor ƒ4000,- aan Lubbertus Smith (bron: RHC GrA 2207-6949-27) . Wordt vervolgd….. Musselweg 126 Musselweg 128 Musselweg 116 en hoger
trouwfoto Jan Meems en Willemtje Wever. V.l.n.r.: pa Berend Meems, pa Hendrik Wever, opa Lambertus Meems, oom Heije Wever, oom Fokko Folkers. Zittend: oma Elisabeth Smith, bruidegom Jan Meems, bruid Willemtje Wever en moe Alke Wever (collectie Harm en Grietje Folkers- Meems) .
trouwfoto Lubbertus Smith en Alke Leffers (collectie fam.Hendrik en Ginie Smith, Mussel).
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact