Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie maart 2019
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Musselweg 138
Op   13   augustus   1874    kopen   Jacob   Bakker   en   Jantje   Bons   voor   ƒ8   het   beklemrecht   van een   deels   ontgonnen   stuk   grond   van   de   erven   van   Scholte   Jacobs   Trenning.   De   jaarlijkse pacht   is   vastgesteld   op   ƒ15,-   (bron:   RHC   GrA   2207-6260-118) .   Een   jaar   later   staat   er   een   huis(je),   niet op   de   plek   waar   het   nu   staat,   maar   veel   verder   naar   achteren   op   het   perceel.   Afgaande   op de    geboorteplaats    van    de    kinderen    woonden    ze    in    1863    al    ergens    in    Mussel.    In    het Bevolkingsregister van die jaren zijn nog niet gevonden. Zoon   Jan   trouwt   in   1894.   De   Bevolkingsregisters   geven   zijn   huisadres   niet   aan;   wel   dat   ze   in Mussel wonen. We gaan er van uit dat ze inwonen bij pa en moe Bakker. In   Mussel   zal   best   veel   gesproken   zijn   over   Jan   en   Anna.   Volgens   het   Bevolkingsregister   is Anna   al   in   1896   teruggegaan   naar   Wedde.   Later   moet   ze   in   Tange   zijn   gaan   wonen.   Jan blijft   achter   in   Mussel.   Op   de   huwelijksakte   is   niet   te   lezen   dat   ze   zijn   gescheiden;   vaak   is een   scheiding   daarop   aangetekend.   Nog   weer   later   woont   Anna   mét   haar   kinderen   maar zonder   Jan,      in   bij   haar   oom   Johannes   Bouland   ergens   in   Vledderveen.   Op   de   kaart   in   het Bevolkingsregister   lezen   we   dat   Anna   getrouwd   is   met   Jan   Bakker   maar   dat   ze   gescheiden van   elkaar   leven.   Toch   hebben   ze   samen   vier   kinderen,   allemaal   geboren   na   hun   scheiding van   tafel   en   bed.   Op   de   gezinskaart   van   oom   Johannes   Bouland   staan   ze   genoteerd   als diens     pleegkinderen.     Vader     Jan     is     bij     geen     van     zijn     kinderen     aanwezig     bij     de geboorteaangifte.   De   kinderen   zijn   aangegeven   door   de   vader   of   de   broer   van   Anna,   met steeds   de   opmerking   dat   Jan   afwezig   is.   Ook   bij   het   huwelijk   van   zijn   zoon   Harm   was   Jan niet   aanwezig.   Niemand   die   dan   zijn   verblijfplaats   of   zijn   woonplaats   kende.   Daardoor   was het   onmogelijk   om   zijn   toestemming   voor   het   huwelijk   te   vragen.   Juist   die   onmogelijkheid maakt,  dat het huwelijk gewoon doorgang kan vinden.  De   grond   is   beklemde   grond   en   dus   niet   in   eigendom   van   Jacob   Bakker;   hij   pacht   het   voor ƒ15   per   jaar.   Jacob   wordt   eigenaar   op   19   februari   1910 .   De   eigenaar,   Rikste   Trenning, verkoopt het op een publieke veiling voor ƒ325 aan Jacob (bron: RHC GrA T113-311-45) . Als   Jacob   komt   te   overlijden   wordt   zijn   bezit   op   11   december   1916    bij   opbod   verkocht. Behalve    het    huis    op    dit    perceel,    ook    een    huis    op    Bovensteveenweg    7 ,    aan    het achtergelegen   Vledderkanaal,   dat   voor   ƒ40   per   jaar   wordt   gehuurd   door   schoonzoon   Steven Klompmakers.      Jantje   stelt   haar   woning   veilig   en   heeft   het   hoogste   bod   en   blijft   zo   eigenaar van   haar   woning   op   Musselweg   138:   ƒ1500.   Het   huis   aan   de   Bovensteveenweg   gaat   naar schoonzoon Steven Klompmakers (bron RHC GrA T122-295-615) Om   de   gemeenschappelijke   boedel   van   Jacob   en   Jantje   te   scheiden   is   er   op   20   april   1917 een   boeldag.   Ook   het   vee,   één   paard   en   drie   koeien,   gaat   onder   de   hamer.   Blijkbaar   is   er een   akkoordje   tussen   Jantje   en   haar   kinderen,   want   alle   kavels   blijven   binnen   het   gezin.   De opbrengst is bijna ƒ700 ( bron RHC GrA 122-297-198) . Op   1   december   1919    verkoopt   Jantje   haar   huis   en   3   ha   landbouwgrond   aan   haar   zoon   Jan en   schoonzoon   Steven   Klompmakers;   koopprijs   is   ƒ4000,-.   Jantje   bedingt   dat   ze   gedurende haar   leven   kost   en   inwoning   zal   genieten   bij   de   kopers   (bron   RHC   GrA   122-312-782) .      Volgens   het Bevolkingsregister   verhuist   de   familie   Klompmakers   van   de   Bovensteveenweg   en   trekken ze in bij schoonmoeder.   Ze   hebben   er   samen   niet   veel   plezier   aan   mogen   beleven.   Kort   na   de   verhuizing   overlijdt Steven   en   binnen   het   jaar   ook   moeder   Bakker.   Jan   en   zus   Jantje   willen   ‘t   spul   verkopen.     Behalve   het   huis   op   Musselweg   138,   ook   het   huis   op   Bovensteveenweg   7.   Op   30   januari 1922    is   de   openbare   verkoop.   Reinder   Holtjer   koopt   het   huis   op   Musselweg   138   en   een gedeelte   van   de   grond   voor   ƒ1290,-   (bron   RHC   GrA   122-325-45) .   Jantje   Klompmakers-Bakker   verhuist daarna terug naar Bovensteveenweg 7. Wordt vervolgd..... Musselweg 137 Musselweg 139 Musselweg 116 en hoger
Kadastrale    tekening    uit    1909. Het   huisje   op   O537   is   de   woning van   de   familie   Jacob   Bakker   (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact