Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie maart 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 138
Op 13 augustus 1874 kopen Jacob Bakker en Jantje Bons voor ƒ8 het beklemrecht van een deels ontgonnen stuk grond van de erven van Scholte Jacobs Trenning. De jaarlijkse pacht is vastgesteld op ƒ15,- (bron: RHC GrA 2207-6260-118) . Een jaar later staat er een huis(je), niet op de plek waar het nu staat, maar veel verder naar achteren op het perceel. Afgaande op de geboorteplaats van de kinderen woonden ze in 1863 al ergens in Mussel. In het Bevolkingsregister van die jaren zijn nog niet gevonden. Zoon Jan trouwt in 1894. De Bevolkingsregisters geven zijn huisadres niet aan; wel dat ze in Mussel wonen. We gaan er van uit dat ze inwonen bij pa en moe Bakker. In Mussel zal best veel gesproken zijn over Jan en Anna. Volgens het Bevolkingsregister is Anna al in 1896 teruggegaan naar Wedde. Later moet ze in Tange zijn gaan wonen. Jan blijft achter in Mussel. Op de huwelijksakte is niet te lezen dat ze zijn gescheiden; vaak is een scheiding daarop aangetekend. Nog weer later woont Anna mét haar kinderen maar zonder Jan, in bij haar oom Johannes Bouland ergens in Vledderveen. Op de kaart in het Bevolkingsregister lezen we dat Anna getrouwd is met Jan Bakker maar dat ze gescheiden van elkaar leven. Toch hebben ze samen vier kinderen, allemaal geboren na hun scheiding van tafel en bed. Op de gezinskaart van oom Johannes Bouland staan ze genoteerd als diens pleegkinderen. Vader Jan is bij geen van zijn kinderen aanwezig bij de geboorteaangifte. De kinderen zijn aangegeven door de vader of de broer van Anna, met steeds de opmerking dat Jan afwezig is. Ook bij het huwelijk van zijn zoon Harm was Jan niet aanwezig. Niemand die dan zijn verblijfplaats of zijn woonplaats kende. Daardoor was het onmogelijk om zijn toestemming voor het huwelijk te vragen. Juist die onmogelijkheid maakt, dat het huwelijk gewoon doorgang kan vinden. De grond is beklemde grond en dus niet in eigendom van Jacob Bakker; hij pacht het voor ƒ15 per jaar. Jacob wordt eigenaar op 19 februari 1910 . De eigenaar, Rikste Trenning, verkoopt het op een publieke veiling voor ƒ325 aan Jacob (bron: RHC GrA T113-311-45) . Als Jacob komt te overlijden wordt zijn bezit op 11 december 1916 bij opbod verkocht. Behalve het huis op dit perceel, ook een huis op Bovensteveenweg 7 , aan het achtergelegen Vledderkanaal, dat voor ƒ40 per jaar wordt gehuurd door schoonzoon Steven Klompmakers. Jantje stelt haar woning veilig en heeft het hoogste bod en blijft zo eigenaar van haar woning op Musselweg 138: ƒ1500. Het huis aan de Bovensteveenweg gaat naar schoonzoon Steven Klompmakers (bron RHC GrA T122-295-615) . Om de gemeenschappelijke boedel van Jacob en Jantje te scheiden is er op 20 april 1917 een boeldag. Ook het vee, één paard en drie koeien, gaat onder de hamer. Blijkbaar is er een akkoordje tussen Jantje en haar kinderen, want alle kavels blijven binnen het gezin. De opbrengst is bijna ƒ700 ( bron RHC GrA 122-297-198) . Op 1 december 1919 verkoopt Jantje haar huis en 3 ha landbouwgrond aan haar zoon Jan en schoonzoon Steven Klompmakers; koopprijs is ƒ4000,-. Jantje bedingt dat ze gedurende haar leven kost en inwoning zal genieten bij de kopers (bron RHC GrA 122-312-782) . Volgens het Bevolkingsregister verhuist de familie Klompmakers van de Bovensteveenweg en trekken ze in bij schoonmoeder. Ze hebben er samen niet veel plezier aan mogen beleven. Kort na de verhuizing overlijdt Steven en binnen het jaar ook moeder Bakker. Jan en zus Jantje willen ‘t spul verkopen. Behalve het huis op Musselweg 138, ook het huis op Bovensteveenweg 7. Op 30 januari 1922 is de openbare verkoop. Reinder Holtjer koopt het huis op Musselweg 138 en een gedeelte van de grond voor ƒ1290,- (bron RHC GrA 122-325-45) . Jantje Klompmakers-Bakker verhuist daarna terug naar Bovensteveenweg 7. Wordt vervolgd..... Musselweg 137 Musselweg 139 Musselweg 116 en hoger
Kadastrale tekening uit 1909. Het huisje op O537 is de woning van de familie Jacob Bakker (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact