Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
De geschiedenis van Musselweg 16 begint in 1852 . Het heideveld aan de noordwestelijke kant van de Musselweg is dan al opgedeeld in perceelsgewijze blokken. Perceel C905 is geografisch het huidige adres Musselweg 16. In die tijd bestond Mussel nog niet als dorp en hoorde dit bij “de” Horsten. Volgens een kadastertekening is Feiko Reemts Folkers de eigenaar. Die kennen we niet. Elze Meemes Folkers van Zandtangerweg 4 zal zijn bedoeld; de tekenaar van het kadaster heeft vast moeite gehad om het handschrift te ontcijferen. Elze moet het hebben verkocht aan Geert Berends Bots (bron: bevolkingsregister) . De bijbehorende koopakte moeten we nog vinden. Op zeker moment staat er een hut. Wie er hebben gewoond? We weten het nog niet omdat we het systeem met betrekking tot de huisnummers in de beginjaren van het bevolkingsregister nog niet precies kennen. Na het overlijden van Bouktje Ekkes Zuidema, de vrouw van Bots, wordt het bezit van de familie op 17 december 1868 geveild. Elze Folkers koopt het stuk grond van Musselweg 16 voor ƒ200,- weer terug. De hut op het perceel hoort niet bij de koop en het zal nog door de verkopers worden weggehaald (bron: RHC GrA T2207-6210-4) . Zo omstreeks 1884 verkoopt Elze de grond aan zijn zoon Steffen Folkers. De koopakte moeten we nog vinden. Op 30 juli 1888 verkoopt Steffen het dan al ontgonnen stuk grond voor ƒ200 aan Jan Hendriks Kruizinga, de zoon van Hendrik Bronts Kruizinga van Musselweg 15a (bron RHC GrA T2207- 6378-94) . Kruizinga trouwt en bouwt hier een huis. Op 24 maart 1890 koopt Folkers het voor ƒ400 terug van Kruizinga (bron: RHC GrA 2207-6394-63) . Kort nadien trouwt hij met Trijntje Scholtens. Op 21 april 1926 heeft Steffen geld nodig of spullen over; hij houdt een boeldag. De opbrengst is ƒ255,10 (bron RHC GrA 120-128-143) . Na het overlijden van Steffen wordt een inventarislijst gemaakt van de bezittingen. Op de lijst staan geen landbouwgereedschappen, wel drie varkens, een koe en voor enkele honderden guldens aan rogge en haver. Geen grote boer, maar in die tijd waarschijnlijk voldoende voor een goed bestaan (bron RHC GrA 120-311-14) . Op 23 februari 1928 is er een veiling van onroerend goed uit de nalatenschap van Steffen en Trijntje. Behalve landerijen, worden twee huizen aangeboden. Het ene op Musselweg 21 en een “boerenhuis” op Musselweg 16 met 1,5 ha landbouwgrond. Het laatste pand wordt gekocht door Jan Timpener. Koopprijs is ƒ4025. Het huis wordt bewoond door Jan Meems en Willemtje Wever. Tegen een jaarlijkse huur van ƒ250 mag deze er tot 1 mei 1930 wonen (bron RHC GrA 120-134-56) . Terug naar Jan Timpener. Per 1 mei 1930 zal hij zijn intrek hebben genomen op Musselweg 16. Op 9 maart 1939 slaat het noodlot toe en gaat zijn boerenbedrijf door brand verloren, net als zijn huisraad. Ook het vee, 3 koeien en 5 varkens, komt om in de vlammen. Tot overmaat van ramp slaat de brand over naar het huis van buurman Schoenmaker die het vee gelukkig op tijd uit het pand weet te krijgen. Niet alles is gedekt door de brandverzekering. Op 28 januari 1954 verkoopt Jan Timpener het huis en de bijbehorende 3 ha grond aan zijn schoonzoon Jan Boelen. Voor ƒ11.500 gaat het over van schoonvader naar schoonzoon (bron RHC GrA OZ4-1075-86-WST) Het echtpaar Boelen heeft hier gewoond tot omstreeks 1978. Musselweg 15d Musselweg 17 Musselweg 1 t/m 39
versie februari 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
trouwfoto Jan Meems en Willemtje Wever. V.l.n.r.: pa Berend Meems, pa Hendrik Wever, opa Lambertus Meems, oom Heije Wever, oom Fokko Folkers. Zittend: oma Elisabeth Smith, bruidegom Jan Meems, bruid Willemtje Wever en moe Alke Wever (collectie Harm en Grietje Folkers-Meems) .
Een blauwdruk van het nieuwe pand na de brand (bron: bouwarchief gemeente Stadskanaal) .
Jan en Grietje Timpener, hun kinderen en kleinkinderen (collectie Jaap Niemeijer)
Musselweg 16
Een kadastertekening uit 1852. Perceel 905 is het huidige adres Musselweg 16. Het was nog heide, net als alle andere percelen (bron RHC GrA kadasterviewer) .
Nieuwsblad v.h. Noorden 10 maart 1939
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact