vorig adres naam geboren vertrokken naar  overleden bijzonderheden  - - vader Berend de Vries Mussel 22-04-1837  - - Mussel 08-07-1884 z.v. Habbe Jans de Vries en Janna Jans Heideman Horsten? moeder Zwaantje Wigboldus ( ook: Boltes) Roswinkel 10-11-1834  - - Mussel 03-05-1872 d.v. Popko Wigboldus en Elisabeth Beens ?? kind 1 Elisabeth de Vries Horsten 22-01-1860 Zuidveld Zuidveld 04-07-1891 x Vlagtwedde 29-04-1882 met Geert Meendering ?? kind 2 Janna de Vries Horsten 28-11-1862 Borgerveld Borgerveld 05-05-1898 x Vlagtwedde 22-12-1885 met Jan Potse  - - kind 3 Habe de Vries Mussel 28-03-1866 De Maten Ter Apelkanaal 16-05-1920  - - kind 4 Wubbina de Vries Mussel 30-05-1869 Vlagtwedde Ellersinghuizen 21-04-1936 x Vlagtwedde 04-06-1892 met Jan Meijer  - - kind 5 Popko de Vries Mussel 30-04-1872 Zuidveld Zuidveld 03-04-1952 ongehuwd Veenhuizen vrouw Janna Moorlag Jipsinghuizen 08-01-1828 Harpel Harpel 04-06-1888 d.v. Harm Hanses Moorlag en Jantje Berends Waarsing trouwde te Onstwedde op 15-10-1859 met: Berend trouwde te Onstwedde op 28-11-1872 met:
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Pal aan het perceel van Musselweg 19 heeft ooit een huis gestaan; het is jaren geleden gesloopt, alhoewel oudere Musselkers zich het huis nog zullen herinneren. We pakken de draad op bij de tot nu toe oudst gevonden akte van dit adres. Op 6 mei 1863 koopt Berend de Vries voor ƒ300,- het pachtrecht van J(oh)annes Dieselkamp. De jaarlijkse pacht is vastgesteld op ƒ16,-. In de akte lezen we dat het gaat om hooi- en bouwland (bron RHC GrA T119-23-63) . Een huis is er dus nog niet gebouwd. Op een tekening uit 1875 vinden we het tot dusver oudst gevonden bewijs dat er iets van een woning op dit perceel is geplaatst. De tekenaar van het kadaster heeft het aangeduid als hut. Net als veel woningen in die tijd zal het ook niet meer dan een plaggenhut zijn geweest. Na het overlijden van Berend verkopen zijn kinderen op 3 maart 1885 de onroerende goederen. Ook zijn bezit op Musselweg 17 komt onder de hamer. Voor ƒ350 wordt Derk Haan de nieuwe eigenaar van huis en beklemde grond (bron RHC GrA T120-14-668) . Op 20 januari 1891 koopt Derk het huis en de bijbehorende landerijen van Musselweg 147 . Twee maanden later, op 25 maart 1891 , verkoopt hij zijn huis en beklemrecht op en rond Musselweg 17 aan Berend Jans Wever voor ƒ400 (bron RHC GrA 2207-6402-56) . Berend heeft hier niet gewoond, want die bleef wonen op Musselweg 19 . Wie dan wel? Geen idee; volgens het bevolkingsregister is er na Haan niemand geweest die op dat adres woonde (indertijd H57). Op 26 april 1902 koopt zoon Hendrik, bij de boedelscheiding na het overlijden van zijn moeder, iedereen uit en krijgt zo het bezit van zijn ouders in handen. Pa blijft inwonen bij zijn zoon op Musselweg 19 (bron: RHC GrA 120-239-76). . Of er nog mensen hebben gewoond? We weten het nog niet. In 1915 breekt Hendrik het huis af en neemte het weer als landbouwgrond in gebruik. Op 15 juni 1937 verkoopt Hendrik de grond aan Hendrik Schutte van Musselweg 13 . In de akte is een bepaling opgenomen dat er weer een huis gebouwd mag worden (bron: RHC GrA T2207- 6900-119) . Dat huis is er er gekomen. Wie er woonden hebben we nog niet in kaart gebracht. We weten dat de familie Roelof Bos er woonde tot zo halverwege de vijftiger jaren van de afgelopen eeuw. Op 27 februari 1961 woonde schoonzoon Evert Holtjer op deze plek, samen met z’n vrouw. We weten nog niet of hij inwoonde bij schoonmoeder of dat ze er zelfstandig woonden. W ordt vervolg dus… Musselweg 16 Musselweg 18 Musselweg 1 t.m.39
versie november 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Musselweg 17
kadastertekening uit 1912; perceel 2334 is Musselweg 17 (bron RHC GrA, kadasterviewer)
veldwerk-kaart van het kadaster uit 1875; nr.1873 is de hut op het huidige Musselweg 17 (bron RHC GrA, kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact