Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie oktober 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 33
Ergens tussen 1906 en 1911 besluit Harm Folkers van Zandtangerweg 4 een nieuwe boerderij te bouwen op Musselweg 33. Na de verhuizing wordt het pand aan de Zandtangerweg gesloopt. “Onze” Harm Folkers is niet de enige op het dorp met deze naam; zijn oudere broer Harm kwam ook aanrennen als deze naam werd geroepen. Zelf wisten ze het wel. In officiële documenten laat de jongste zich steevast beschrijven als Harm Folkers jr. en de oudste als Harm Folkers sr. Logisch, maar de Musselkers deden het anders. “Onze” Harm noemden ze “Leutje Haarm”, zijn oudere broer “op” Musselweg 88 , noemden ze “Groode Haarm”. Geen poespas, het moest direct duidelijk zijn wie werd bedoeld. Op 1 september 1913 komt Albertje Wubs, de vrouw van Harm te overlijden. Harm blijft achter met 4 kinderen waarvan de oudste dan nog maar zeven jaar is. Zijn schoonmoeder, Albertje Wubs-Folkers, trekt bij hem en neemt de zorg voor het gezin over. De wet schrijft voor dat er een inventarislijst wordt opgemaakt; daarmee wordt de waarde van het erfdeel van hun kinderen zeker gesteld. De levende have bestaat uit vijf varkens, evenveel biggen, twee koeien en een haan met vijftien kippen (bron RHC GrA 120-5374) . Het lijkt er niet op dat Folkers een grote boer is geweest, want dan zou er zeker een paard op de lijst staan. Hoe dan ook, in die tijd zullen ze hun handen meer dan vol aan het landwerk hebben gehad! Drie jaar later trouwt Harm met Grietje Fennema. De percelen aan de Musselweg en de westkant van de Zandtangerweg, zijn vroeg of laat verkocht door de familie Folkers. We zullen ze allemaal nog tegenkomen bij de naspeuringen in de notariële archieven: op 14 november 1911, Musselweg 35 voor ƒ600 aan Geert Bok; op 19 oktober 1935, Zandtangerweg 4 aan Wubbe Wever; op 13 mei 1936, perceel Zandtangerweg 6 voor ƒ300 aan Willem Scheper; op 9 december 1938, perceel Zandtangerweg 8 voor ƒ550 aan Friederik Wilhelm Wubs op 9 december 1938, perceel Zandtangerweg 10 voor ƒ550 aan Hilbert Meijer op 15 november 1940, perceel Zandtangerweg 12 voor ƒ550 aan zoon Albert; op 30 juli 1947, perceel Zandtangerweg 14 voor ƒ550 aan zoon Hendrik; op 19 juli 1955, perceel Zandtangerweg 16 voor ƒ735 aan Hennie Groenwold; op 4 december 1959, perceel Zandtangerweg 18 voor ƒ1500 aan Gerrit Buist; op 30 september 1963, perceel Zandtangerweg 20 voor ƒ1500 aan Jan Klompstra We missen een stuk historie. Uit de Bevolkingsregisters weten we dat het huis op zeker moment is verhuurd. Omstreeks 1930 komen we tegen: Op 4 jui 1930 verhuist de familie naar Den Helder. Musselweg 32 Musselweg 35 Musselweg 1 t/m 39
Op 14 nov.1911 verkoopt Harm Folkers jr. een stuk van zijn grond aan Geert Bok. Op de tekening zien we het terug als perceel (M) 3230. (tekening afkomstig uit het RHC GrA kadasterviewer) .
V.l.n.r. zittend: moe Grietje Fennema, Weija, pa Harm Folkers, Elze. Staand: Roelf, Jantina, Geert, Heije, Bérend, Jantje, Albert, Harm, Hendrik (collectie Harm en Grietje Folkers) .
.
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact