Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie oktober 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
V.l.n.r. Berend Wever (x Alke Bodewitz), Bé Wubs, Aaltje Folkerts, Jan Jager, Willem Wubs, Geertruida Wubs, Gerrit Wubs, Willem van der Heide, Berend Wever (x Wemeltje Wubs)
Op 27 augustus 1917 is er in het café van Jan Schepers een openbare verkoping. De zogenaamde kamp van Deiman, het grondstuk van het huidige adres Musselweg 32, komt onder de hamer. Het is in eigendom van Harm Jans Kruize. Het wordt op de veiling niet verkocht (bron RHC GrA 122-299-497). We kennen Kruize nog van Musselweg 78 . Toch vindt Kruize dezelfde dag, buiten de veiling om, nog een koper. Stelmaker Jan Spreen uit Valthermond koopt 22 are grond voor ƒ1375. Steffen Folkers, de aanstaande schoonvader van Spreen, verstrekt de hypotheek (bron RHC GrA 2207-6666-107) . Bij zijn huwelijk op 1 februari 1918 met Aaltje Folkers woont Spreen nog in de gemeente Odoorn. Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Onstwedde vestigt hij zich op 15 maart 1918 op Musselweg 32. Jan is stelmaker/wagenmaker, maar in de contacten met de overheid, geeft hij ook het beroep van timmerman of klompenmaker op. Uit het kadastrale archief weten we dat er in 1917 een huis werd gebouwd. In 1918 bouwt hij tussen zijn huis en de boerderij op Musselweg 36 een kleine werkplaats. Als het kadaster het bij het juiste eind heeft, dan moeten de gebouwen op een later moment, de woon- en werkfunctie met elkaar hebben geruild. Het als werkplaats omschreven bouwwerk kennen wij slechts als woonhuis. Op 17 februari 1930 verkoopt Jan Spreen voor ƒ2000,- een gedeelte van perceel C8090 met het daarop gebouwde huis. Berend Wever is de nieuwe eigenaar (bron RHC GrA 120-141-46) . Het resterende deel van dat perceel koopt Berend voor ƒ400,- op 12 mei 1932 (bron RHC GrA 120-148- 125) . Op het dorp waren in die tijd drie volwassen mannen die ook luisterden naar de naam Berend Wever: Berend Wever van Musselweg 60/62 (“Beernd Stel”), Berend Wever van Musselweg 115 en onze Berend van Musselweg 32. De bijnaam voor de laatste lag voor de hand: “Beernd eerappel” vanwege zijn handel in aardappelen. Wever begon zijn handel in 1928; niet alleen in aardappelen maar ook in turf, bieten en bietenloof (bron RHC GrA 2524-2306380) . Wordt vervolgd…….. Musselweg 31 Musselweg 33 Musselweg 1 t/m 39
Musselweg 32/34
Boven en onder een kadaster- tekening uit 1918; het huis op de bovenste tekening is gebouwd omstreeks 1917. Op de onderste tekening is dit huis niet ingetekend, maar wel de kleinere werkplaats tussen het huis en de boerderij op Musselweg 36 (bron RHC GrA kadasterviewer)
Op de bovenstaande tekening uit 1924 zien we zowel de kleinere werkplaats als het huis . Op zeker moment is de werkplaats woonhuis geworden en omgekeerd
Het gezin van Berend Wever en Wemeltje Wubs, omstreeks 1945 (eigen collectie)
Het woonhuis van Berend Wever en Wemeltje Wubs, omstreeks 1960?
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact