Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 66
versie januari 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Hieronder een overzicht van predikanten die tot 1970 de gemeente hebben gediend. Het predikantsgezin woonde naast de kerk op Musselweg 68 . Er zijn niet zoveel herdenkingsboeken over Mussel geschreven. De GKv heeft er wel één; het was, voorzover de webmaster weet, het eerste boek met een mooi stukje historie, ook over het dorp Mussel. Het draagt de titel “Om Woord en Sacrament” en is geschreven door J.Lamberts (ISBN 90.70171.10.4) . We gaan het boek niet herschrijven, maar beperken ons tot de zaken die we in de overheidsarchieven tegenkomen. Daarnaast gebruiken we het boek voor het verstrekken van achtergrondinformatie. Het ontbreekt blijkbaar aan een goede vergaderruimte bij de kerk. In 1874 wordt besloten dat de kerkenraadsvergaderingen worden gehouden in de pastorie. Ook wordt gezocht naar een geschikte ruimte voor het geven van catechisatie. Men denkt die gevonden te hebben in de plaatselijke school. Ds. Bennink vraagt in een brief aan de raad van de gemeente of de school na schooltijd daarvoor gebruikt mag worden. Het verzoek wordt in stemming gebracht, maar met 7 van de 8 stemmen verworpen (bron GA Stadskanaal, raadsnotulen 23-11-1874). Op 21 december 1876 zitten maar liefst 32 mensen om tafel: het zijn de wettelijke eigenaren van drie stukken grond. Ze zitten er samen met de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Gemeente (zoals in die tijd de Gereformeerde Kerk nog werd genoemd). Voor ƒ300 verwisselt iets meer dan 1 ha. grond van eigenaar. Kerk en pastorie zijn dan al gebouwd, maar de grond werd blijkbaar tot dat moment gehuurd door de kerkenraad (bron RHC GrA 2207-6286-45) . De kerkenraad zal er redenen voor hebben om officieel vast te legen dat zij behoren tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken. Sinds enkele jaren was er een kerk op het dorp met de naam Christelijke Gereformeerde Kerk ( Musselweg 114 ). In het verleden (tot 1892) droeg ook de Gereformeerde Kerk deze naam. Er was dus best verwarring mogelijk, hoewel de leden van zowel Gereformeerde- als Christelijke Gereformeerde Kerk precies wisten tot welk kerkverband ze behoorden en wat de verschillen waren! Op 2 mei 1921 besluit de kerkenraad om officieel te regelen dat ze behoorden tot de Gereformeerde Kerk en vragen ze via de notaris om deze naam ook te vermelden in de Kadastrale Registers (bron RHC GrA 2207-6734- 20) . Op 3 mei 1927 leent de kerkenraad tegen 5% rente ƒ1800 van glasmaker Piening uit Nieuw Buinen (bron RHC GrA 120-131-115). Op 21 november 1929 wordt opnieuw geld van Piening geleend; nu is er ƒ6500 nodig (bron RHC GrA 120-140-353) . In het herdenkingsboek lezen we dat de lening bestemd is voor de nieuwbouw van de pastorie. Op 5 februari 1963 verkoopt de kerkenraad het gedeelte van de grond aan de Ondersteveenweg. Ondersteveenweg 7a en Ondersteveenweg 7b kunnen worden gebouwd (bron RHC GrA OZ4-1184-047-WST). Wordt vervolgd……. Musselweg 64 Musselweg 67 Musselweg 40 t/m 70
Foto uit “Het Noorden in woord en beeld”van 29 maart 1929 (bron RHC GrA)) .
Prentbriefkaart Gereformeerde Kerk en pastorie omstreeks 1920. Op de foto, rechts ds.Albert Geuchies, midden mevr. Geertruida Geuchies-Ham en links dochter Dievertje (eigen collectie) .
Een prachtige ansichtkaart van het oude kerkje (collectie Hirzo Schuurman jr. Stadskanaal) .
Ansichtkaart 1965 (eigen collectie)
De laatste resten van het oude kerkgebouw (collectie SHC Stadskanaal) .
ds.W.Veltman (overgenomen van www.gereformeerdekerken.info)
ds.B.J.Bennink (met toestemming overgenomen van www.hersteluwfotos.nl)
ds.Egge Buurma
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact