Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 68
versie juni 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 68 is de pastorie die hoort bij de naastgelegen Gereformeerde Kerk vrijgemaakt op Musselweg 66. Het gezin van ds.Wietze Veltman, de eerste predikant van de kerk, neemt er zijn intrek op 21 december 1869. Hij dient zowel de gemeente van Mussel alsook die van Musselkanaal. Op 19 april 1873 verhuist het gezin naar het Friese Blija; ds.Veltman heeft het beroep van de gemeente van dit Friese dorp aangenomen. De pastorie staat een jaar leeg. Ds.Bennink is vanaf 7 juni 1874 de volgende predikant van de Gereformeerde Kerk. Je hebt het mis als je denkt dat zijn gezin intrek neemt in de pastorie. Op 15 april 1874 wordt het gezin van ds.Hemkes de nieuwe bewoners. Ds. Hemkes is zelfstandig beroepen door de gemeente van Musselkanaal en de pastorie is gezamenlijk eigendom. Op 29 april, veertien dagen na de verhuizing van ds.Hemkes, neemt ds.Bennink het beroep aan. Zijn gezin trekt in bij Jan Fennema en Geertje Luikens op Musselweg 146 . Hieronder de genealogische gegevens van het gezin Hemkes. Op 15 april 1874 vertrekt ds.Hemkes naar het Duitse Bunde, naar de Alt-reformierten Kirchengemeinde. In 1877 vertrekt hij vandaar naar Amerika om de Gereformeerde Kerken te dienen. Van 1883 tot 1908 is hij professor aan het Theologisch Instituut in Grand Rapids. Ook na het vertrek van de familie Hemkes verhuist het gezin van ds.Bennink niet naar de pastorie. De bevolkingsregisters wekken de indruk dat de pastorie leeg staat tot 11 januari 1878. Het gezin van ds. Jan Sytzes Miedema van de Gereformeerde Kerk van Musselkanaal betrekt op die datum de pastorie. Niet voor lang, want in 1880 woont z’n gezin in Musselkanaal. Ds.Bennink is dan al vertrokken naar Haulerwijk. Er is in het bevolkingsregister nog geen aansluiting gevonden. Mogelijk is de pastorie onbewoond gebleven tot 1885, het jaar dat de nog vrijgezelle, jonge dominee Egge Buurma wordt bevestigd in Mussel. Als hij in 1893 het beroep naar Coevorden aanneemt trouwt hij met Alke Boels, die stamt uit een rijk Westerwolds boerengeslacht. Dat trouwen ging zomaar niet; er werd een huwelijkscontract opgesteld om het bezit van de familie te beschermen. In dat contract is geregeld dat het voor het huwelijk verworven bezit niet gemeenschappelijk is. Ook eventuele toekomstige erfenissen worden geen gemeenschappelijk bezit. Ze leggen vast dat de familie van de eerst-stervende ƒ2000 nalaat aan de langstlevende partner. Het restant van het bezit vloeit terug naar de familie van de overleden persoon. Hoe groot het bezit is van Alke Boels? Dat weten we niet; het contract heeft het over persoonlijke sieraden, een uitgegeven lening van ƒ10000 en de nog uit te keren nalatenschap van haar grootvader Geert Harms Maarsing (bron RHC GrA T122-224-103) Na ds.Buurma komt in 1895 het gezin van ds.Bos hier wonen. Wordt vervolgd……. Musselweg 67a Musselweg 69b Musselweg 40 t/m 70
Ansichtkaart (eigen collectie)
Prentbriefkaart 1932, pastorie Gereformeerde Kerk (collectie Jacco Pranger) .
ds.W.Veltman (overgenomen van www.gereformeerdekerken.info)
Alke Boels en Egge Buurma
Ansichtkaart 1977 (eigen collectie)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact