Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 67a
versie april 2019
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Harm Meemes Folkers en Geertruida Harms Wubs woonden op dit adres. Folkers komt te overlijden in 1862. Acht jaar later, in april 1870, wordt het bezit verdeeld. Waarschijnlijk was het nodig omdat dochter Weije op het punt van trouwen staat en, samen met haar man Wessel Wessels bij moeder intrekt. Het bezit bestaat allereerst uit het huis en 1,2 ha grond op Musselweg 67a met een waarde van ƒ1200. Daarnaast nog ca. 9 ha landbouwgrond op meerdere plekken in de omgeving. Samen met ƒ400 contant geld heeft het bezit een waarde van ƒ2800,-. Moeder Geertruida blijft eigenaar van het huis en de bijbehorende grond (bron RHC GrA 2207-6222-86) . Als ook moeder Folkers is overleden verkopen de erfgenamen op 30 april 1886 de andere bezittingen. Ook het woonhuis, schuur, erf en bouwland van Musselweg 67a. Het wordt gekocht door Albertje, de dochter van Harm en Geertruida voor ƒ1120,- . Ze heeft er nooit gewoond maar bleef wonen op Musselweg 64 , aan de overkant van de weg. Wie de nieuwe bewoners van het pand op Musselweg 67a worden? Geen idee; we moeten het nog tegenkomen in de Bevolkingsregisters. Heel wat jaren later, op 3 november 1919 , na het overlijden van Albertje, verkopen haar erfgenamen alle bezittingen op een publieke veiling in de gelagkamer van kastelein Jan Scheper. Elf kavels komen onder de hamer, waaronder de boerderijen op Musselweg 64 en Musselweg 67a. Het gebied dat hoort bij dit laatste pand loopt vanaf de huidige Molenstraat tot aan de grens met Musselweg 55 en naar achteren tot aan de Mussel A. Bij de publieke veiling kondigt zich een belangrijke ontwikkeling voor het dorp aan: het gehele stuk land, inclusief woonhuis, wordt voor ƒ10825 verkocht aan hoofdmeester Reinder Sloot ( Musselweg 81 ), timmerman Wilhelmus Mulder ( Musselweg 40 ) en landbouwer Hendrik Kruizinga (ook uit Mussel) “in hunne kwaliteiten van bestuursleden der Stichting Woningbouw Mussel” (bron RHC GrA 120-95-665) . Musselweg 57 t/m 65 kan worden gebouwd. De stichting beschikt blijkbaar over voldoende liquide middelen, want een jaar eerder is al een huis ( Musselweg 54 ) en het bijbehorende grondstuk tussen Musselweg en Ondersteveenweg door de stichting gekocht om ook daar huurwoningen te bouwen. De sociale woningbouw in Mussel kan van start, maar daarmee is ook het lot beslist van het gedeelte achter in Mussel! Tot dat moment had het met de bouw van nieuwe woningen, de nieuwe school en de Christelijke Gereformeerde Kerk evenveel kans om zich tot het toekomstige dorp Mussel te ontwikkelen. De stichting laat de boerderij in tact. Ze gaan het verhuren, In 1921 trekt het bruidspaar Soelman in de boerderij. De familie Soelman verhuist omstreeks 1950 en het gezin van Berend Wubs is de nieuwe bewoner. De famile Wubs heeft er maar kort gewoond. Door met vuur spelende kinderen ontstaat er brand en wordt het woonhuis en de schuur verwoest. Wordt vervolgd……. Musselweg 67 Musselweg 68 Musselweg 40 t/m 70
Kadastertekening uit 1939. De percelen 3226, 2941, 1054, 1060, 1053, 1061 en 3892 zijn in 1919 door de woningbouwstichting Mussel gekocht. Let ook op het gebouw op perceel 1050 en vergelijk het met de kadastertekening uit 1847: in dik 90 jaar lijkt er niets verandert! (bron RHC GrA kadasterviewer) .
In 1847 is er op perceel M1059 al sprake van een gebouw; het staat ter hoogte van het huidige adres Musselweg 67a, maar iets verder naar achteren (bron RHC GrA kadasterviewer) . In 1893 wordt het afgebroken. Voor aan de weg is dan al een nieuw huis gebouwd.
Nieuwsblad v.h. Noorden 28 maart 1952
Gradie, Lidie en Ben Soelman (collectie Ben Soelman).
Gezinsfoto van familie Soelman. V.l.n.r., achterste rij Henk, Herman; midden: Sientje, Tekie, Lenie, Martha, Gradus; voor: Lidie, pa Soelman, Ben, moeder Soelman, Gradie. (collectie Ben Soelman).
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact