Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
Omstreeks   1911   wordt   op   deze   plek   een   boerderijtje   gebouwd.   Eigenaar   is   Marianne   Huizen (Hoezen),   de   weduwe   van   Lambertus   Zoomer.      Na   het   overlijden   van   Lambertus   Zoomer   is   ze waarschijnlijk   met   haar   dochter   Engelina Adelheid   (Engeltje)   in   de   nieuwe   boerderij   getrokken. Zeker    weten    doen    we    het    niet,    het    Bevolkingsregister    is    daar    niet    zo    duidelijk    in.    De genealogische   gegevens   van   Marianne   vindt   u   op   haar   vorige   woonadres,   Ondersteveenweg 10 . Op   6   juli   1911   verkoopt   Maria   Huizen   voor   ƒ1200   het   huis   met   ca   1,25   ha   land   aan   haar dochter Engelina Adelheid  (Engeltje) Zomer (bron RHC GrA 2207-6596-26) . Op   26   april   1924   trouwt   Engeltje   met   Johannes   Henricus   Rudolphus   (Rieks)   Jansen,   maar   ze trouwen    niet    in    gemeenschap    van    goederen.    Daarom    wordt    het    bezit    vastgelegd.    Naast landerijen   en   het   huis   op   Ondersteveenweg   8   bezit   Engeltje   drie   varkens,   contant   geld   en meubilair (bron RHC GrA T119-178-6912) Op   3   november   1933   verkoopt   Engeltje   voor   ƒ1800   de   boerderij   met   ca.   56   are   grond   aan Elze Folkers (bron RHC GrA 2207-6863-51) . Op   14   augustus   1937    verkoopt   Elze   Folkers   het   boerderijtje   voor   ƒ2200   aan   zijn   schoonvader Hindrik   Wever.   Hindrik   is   dan   pas   getrouwd   met   Aaltje   Hagedoorn.   Daarvoor   woonde   Hindrik op   Musselweg   19 .   Daar   vindt   u   ook   hun   genealogische   gegevens. Als   Hindrik   in   1955   komt   te overlijden   dan   verdelen   de   kinderen   op   20   april   1956    de   bezittingen.   Elze   Folkers,   dan wonende   te   Blekslage,   krijgt   het   boerderijtje   toebedeeld   (OZ4-1101-070-WST) .   Elze   verhuurt   het   huis aan zijn halfbroer Roelf Folkers. Roelf   koopt   het   huis   met   een   gedeelte   van   de   grond   op   25   februari   1957    voor   ƒ4000   (bron:   RHC GrA OZ4-1112-022-WST) . Ondersteveenweg 1 Ondersteveenweg 3 Ondersteveenweg 1 en hoger
versie februari 2019
klik op de afbeeldingen voor  een vergroting
Ondersteveenweg 2
Gezicht op de Ondersteveenweg. Links huisnummer 2 (collectie Ko Kamies, Onstwedde)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact