vorig adres naam geboren vertrokken naar  overleden bijzonderheden  - - vader Berend de Vries Mussel 22-04-1837  - - Mussel 08-07-1884 z.v. Habbe Jans de Vries en Janna Jans Heideman Horsten? moeder Zwaantje Wigboldus ( ook: Boltes) Roswinkel 10-11-1834  - - Mussel 03-05-1872 d.v. Popko Wigboldus en Elisabeth Beens ?? kind 1 Elisabeth de Vries Horsten 22-01-1860 Zuidveld Zuidveld 04-07-1891 x Vlagtwedde 29-04-1882 met Geert Meendering ?? kind 2 Janna de Vries Horsten 28-11-1862 Borgerveld Borgerveld 05-05-1898 x Vlagtwedde 22-12-1885 met Jan Potse  - - kind 3 Habe de Vries Mussel 28-03-1866 De Maten Ter Apelkanaal 16-05-1920  - - kind 4 Wubbina de Vries Mussel 30-05-1869 Vlagtwedde Ellersinghuizen 21-04-1936 x Vlagtwedde 04-06-1892 met Jan Meijer  - - kind 5 Popko de Vries Mussel 30-04-1872 Zuidveld Zuidveld 03-04-1952 ongehuwd Veenhuizen vrouw Janna Moorlag Jipsinghuizen 08-01-1828 Harpel Harpel 04-06-1888 d.v. Harm Hanses Moorlag en Jantje Berends Waarsing trouwde te Onstwedde op 15-10-1859 met: Berend trouwde te Onstwedde op 28-11-1872 met:
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Op 30 maart 1867 is er in café Stratingh in Onstwedde een veiling van landerijen. Jan Hindriks Kamies van Musselweg 71/73 verkoopt o.a. “een kamp bouw- en groenland in de Reitstreek van den veenweg naar het diep”. Landbouwer Berend Jans Wever uit Onstwedde is met ƒ500 de hoogste bieder (bron RHC GrA 2207-6198-63) . Weije Kamies, de vrouw van Wever, is een zus van de verkoper. Kort na de koop moet er een huis zijn gebouwd. Op 3 maart 1882 krijgt het gezin Wever gezelschap; het gezin van Sjoerd Buist komt bij hen inwonen. Zes jaar later, bij het overlijden van Sjoerd, wonen ze er nog. Daarna zijn we het spoor voorlopig even kwijt. Na het overlijden van Weije Kamies is een boedelscheiding nodig. Op 26 april 1902 is het zover. Behalve dit huis, hoorde ook het huis op Musselweg 17 tot de boedel. De waarde van beide huizen samen, en 3 ha landbouwgrond, is op ƒ2800 geschat. De levende have bestaat uit twee koeien, een vaars, drie varkens en zes kippen. Een grote boer is Wever nooit geweest, er was niet eens een paard voorhanden. Minus de schulden is er een batig saldo a ƒ2950,-. Zoon Hendrik koopt zijn broers en zussen uit en neemt alle bezittingen over (bron: RHC GrA 120-239-76) . Vader Berend woont tot diens dood in bij Hendrik en Alke (bron: bevolkingsregister gem.Onstwedde) Het huis wordt omstreeks 1908 afgebroken en opnieuw gebouwd. Het is een beetje tekenend voor de bouwstijl in die tijd; echt solide woningen zullen het niet zijn geweest want in 1915 wordt het opnieuw afgebroken waarna ook nu herbouw volgt (bron RHC GrA Kadastrale Legger 6131) . Na het overlijden van zijn vrouw Alke krijgt Hendrik een nieuwe relatie. Op 15 juni 1937 hangt hij de lier aan de wilgen en biedt zijn huis en ca. 5 ha landbouwgrond aan op een publieke veiling in café Bick. Het wordt voor ƒ4450 verkocht aan Johannes Hendericus Schutte van Musselweg 13 (bron RHC GrA T2207-6900-119) . Hendrik trouwt onder huwelijkse voorwaarden met Aaltje Hagedoorn en samen verhuizen ze voor enkele maanden naar Musselkanaal. Ze komen algauw terug naar Mussel en gaan wonen op Ondersteveenweg 2 . Schutte wil de vrijkomende woning blijkbaar niet verhuren. Hij vindt een koper, Heije Folkers, die op 5 augustus 1937 de nieuwe eigenaar wordt. Heije betaalt ƒ4460 en krijgt daarvoor ook het beklemrecht van zo’n kleine 1,5 ha land van Musselweg 17 er bij (bron RHC GrA 2207-6903- 72) . Geen gekke handel voor Schutte, want uiteindelijk houdt hij er dus 3,5 ha landbouwgrond en ƒ10 aan over. Heije is dan nog ongehuwd, maar kort na de aanvaarding op 1 mei 1938, trouwt hij met Elizabeth Kemper. 25 jaar later woont Heije in Dordrecht. Op 29 juli 1963 verkoopt hij voor ƒ31.000 het boerderijtje aan weduwe Niesien Leffers-Bakker, z’n buurvrouw van Musselweg 21 (bron RHC GrA OZ4-1191-034-WST) . W ordt vervolgd…… Musselweg 18 Musselweg 20 Musselweg 1 t.m. 39
versie november 2020
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Musselweg 19
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact