Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie april 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 1 b/c
Op   deze   plek   stond   één   van   de   eerste   vijf   “huizen”      in   Mussel.   Het   werd   bewoond   door   het gezin   van   Hindrik   Jans   Komies.   Hindrik   is   afkomstig   uit   Onstwedde,   geboren   op   erve   Rensingh III; het erve lag aan de Hardinghstraat. De   achternaam   heeft   nogal   wat   schrijfwijzen:   Commys,   Komijs,   Komies,   Kamies   of   Kommies.     We   houden   het   op   de   achternaam   Kamies,   de   naam   waarmee,   volgens   de   Burgerlijke   Stand, ook   zijn   kinderen   de   wereld   in   zijn   gestuurd.   Het   oudste   kind   is   in   1824   in   Onstwedde   geboren, het   tweede   kind   in   1827    in   Mussel.      Ergens   tussen   beide   datums   is   het   gezin   in   Mussel   komen wonen.   Overigens   is   dochter   Geertruida   het   eerste,   in   Mussel   geboren   kind   dat   is   aangegeven voor de Burgerlijke Stand van de gemeente Onstwedde. Hindrik   heeft   het   stuk   land   gekocht   van   Wubbe   Heijes   Horlings   die   dit   stuk   heeft   gekregen   bij de   verdeling   van   de   markegronden   van   Onstwedde.   Zijn   nieuw   verworven   stuk   grond   liep evenwijdig   aan   de   Zandtangerweg,   vanaf   Musselweg   tot   aan   de   Mussel   Aa.   Het   zal   Hindrik zijn geweest die er een huis heeft gebouwd. Als zoon Jan in 1849 gaat trouwen krijgt hij de beschikking over een helft van de woning. In   1858   verhuizen   Jan   en   Geziena   naar   Musselweg   71/73 .   Op   20   januari   1860 ,   pa   Kamies   is dan   al   bijna   13   jaar   overleden,   verkopen   zijn   erfgenamen   het   bezit   bij   opbod.   Een   huis   in   de Reitstreek   wordt   voor   ƒ1000   gekocht   door   zoon   Jan   Hendriks   Kamies.   Dochter   Wendelke   en haar man Jan Meesters kopen het huis en grond aan de Zandtangerweg (bron: RHC GrA 2207-6139-7) . Na   2   jaar   Mussel   volgt   op   14   januari   1863    een   openbare   verkoop.   Het   gehele   stuk   tussen Musselweg   en   de   Mussel   A,   wordt   opgesplitst   in      acht   percelen:   “het   huis   op   afbraak   om   van den   grond   te   zijn   afgebroken   en   weggerekend   tegen   den   eersten   junij   aanstaande”.      Dus:   “weg huis”   op   Zandtangerweg   1b/c!      Jan   Hendrik   Kamies,   zoon   van   Hindrik   en   broer   van   Wendelke, is   met   ƒ420   de   hoogste   bieder   en   dus   de   nieuwe   eigenaar;   het   blijft   dus   in   de   familie.     Misschien   heeft   hij   mee-geboden   om   de   prijs   op   te   drijven.   Samen   met   de   andere   zeven percelen   is   de   opbrengst   ƒ2020,-.   Naast   de   naam   van   Jan   Hendrik   Kamies   lezen   we   de namen   van   Gerhard   Rolfes   (Horsten),   Habbe   Jans   de   Vries   (Sellingen),   Evert   Staats   (Ter Apel) en   Albert   Wessel   Wessels   uit   Mussel   (bron   RHC   GrA   122-150-9) .   We   weten   nog   niet   waar   de   laatste heeft   gewoond.      Het   huis   zal   bij   de   overname   zeker   gesloopt   zijn   geweest.   Zelf   had   Jan Hendrik het niet nodig, want hij had al een plekje op Musselweg 71/73 . O   30   maart   1867    verkoopt   Jan   Hendrik   zijn   bouw-   en   groenland   aan   de   Zandtangerweg   (over het   woonhuis   wordt   al   niet   meer   gesproken).      Het   achterste   deel   gaat   voor   ƒ500      naar   Berend Jans    Wever.    Het    voorste    deel,    op    het    hoekje    van    Zandtangerweg    en    Musselweg    wordt verkocht   voor   ƒ455   aan   Jan   Willems   Wubs   en   diens   vrouw   Geessien   Hendriks   Twiest:   het verhaal van Musselweg 41  kan beginnen (bron RHC GrA 122-165-87) . Het   adres   Musselweg   1b/c   is   daarmee   voor   een   kleine   zeventig   jaar   veroordeelt   tot   “simpel” bouwland.   Tot   19   maart   1934 !   Buurman   Jan   Bick   verkoopt   dit   stuk   grond   aan   smid   Johannes Hermannus   Berndt   voor   ƒ193,75.   Volgens   de   akte   wil   hij   er   een   woning   bouwen   (bron   RHC   Gra   120- 154-65) . Voor de tweede keer wordt dit stukje Mussel ontdekt als woonbestemming. Wordt vervolgd dus…..  Zandtangerweg 1a Zandtangerweg 4 Zandtangerweg 1 en hoger
Ansichtkaart     uit     1955     (eigen collectie).   Links   woonde   het   gezin van   kapper   Hofman,   rechts   het gezin van Freerk Leffers.
Minuutplan    M3    uit    1832,    de eerste   kadasterkaart;   perceel 714    is    het    woonhuis    op    het huidige   adres   Zandtangerweg 1b/c.   Perceel   713   en   715   zijn ook     eigendom     van     Hindrik Jans     Komies     (bron       RHC       GrA kadasterviewer).
Geertruida   Kamies-Wubs   met op   de   achtergrond   het   huis   op Zandtangerweg    1    b/c    (collectie A.F.W.Kamies, Mussel) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact