Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
aangevuld: februari 2017
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 1 b/c
Op   deze   plek   stond   één   van   de   eerste   vijf   “huizen”      in   Mussel.   Het   werd   bewoond   door   het gezin    van    Hindrik    Jans    Komies.    Hindrik    is    afkomstig    uit    Onstwedde,    geboren    op    erve Rensingh III; het erve lag aan de Hardinghstraat. De   achternaam   heeft   nogal   wat   schrijfwijzen:   Commys,   Komijs,   Komies,   Kamies   of   Kommies.     We   houden   het   op   de   achternaam   Kamies,   de   naam   waarmee,   volgens   de   Burgerlijke   Stand, ook   zijn   kinderen   de   wereld   in   zijn   gestuurd.   Het   oudste   kind   is   in   1824   in   Onstwedde geboren,   het   tweede   kind   in   1827    in   Mussel.      Ergens   tussen   beide   datums   is   het   gezin   in Mussel   komen   wonen.   Overigens   is   dochter   Geertruida   het   eerste,   in   Mussel   geboren   kind   dat is aangegeven voor de Burgerlijke Stand van de gemeente Onstwedde. Hindrik   heeft   het   stuk   land   gekocht   van   Wubbe   Heijes   Horlings   die   dit   stuk   heeft   gekregen   bij de   verdeling   van   de   markegronden   in   Onstwedde.   Zijn   nieuw   verworven   stuk   grond   liep evenwijdig   aan   de   Zandtangerweg,   vanaf   Musselweg   tot   aan   de   Mussel   Aa.   Het   zal   Hindrik zijn geweest die er een huis heeft gebouwd. Er   is   nog   een   klein   hiaat   in   de   “geschiedschrijving”   van   dit   adres   en   vervolgen   het   verhaal voorlopig   op   14   januari   1863 .   Pa   Hindrik   leeft   dan   al   niet   meer,   moe   Jantje   nog   wel.   Op   die datum   wordt   het   huis   en   grondstuk   door   Jan   Luikens   Meesters   en   Wendelke   Kamies,   de dochter   van   Hindrik   Jans   Kamies   bij   opbod   verkocht;   het   gaat   dan   om   het   gehele   stuk   tussen Musselweg   en   de   Mussel   A,   opgesplitst   in      acht   percelen:   “het   huis   op   afbraak   om   van   den grond   te   zijn   afgebroken   en   weggerekend   tegen   den   eersten   junij   aanstaande”.      Dus:   “weg huis”   op   Zandtangerweg   1b/c!      Of   Jan   en   Wendelke   de   eigenaren   zijn   of   dat   ze   het   namens de   familie   verkopen?   De   akte   zegt   er   niets   over,   maar   we   gaan   het   zeker   nog   vinden   ingeval zij    de    eigenaren    zijn    geworden.    Jan    Hendrik    Kamies,    zoon    van    Hindrik    en    broer    van Wendelke,   is   met   ƒ420   de   hoogste   bieder   en   dus   de   nieuwe   eigenaar;   het   blijft   dus   in   de familie.      Misschien   heeft   hij   mee-geboden   om   de   prijs   op   te   drijven.   Samen   met   de   andere zeven   percelen   is   de   opbrengst   ƒ2020,-.   Naast   de   naam   van   Jan   Hendrik   Kamies   lezen   we   de namen   van   Gerhard   Rolfes   (Horsten),   Habbe   Jans   de   Vries   (Sellingen),   Evert   Staats   (Ter Apel)   en   Albert   Wessel   Wessels   uit   Mussel   (bron   RHC   GrA   122-150-9) .   We   weten   nog   niet   waar   de laatste   heeft   gewoond.      Het   huis   zal   bij   de   overname   zeker   gesloopt   zijn   geweest.   Zelf   had Jan Hendrik het niet nodig, want hij had al een plekje op Musselweg 77 . O   30   maart   1867    verkoopt   Jan   Hendrik   zijn   bouw-   en   groenland   aan   de   Zandtangerweg   (over het   woonhuis   wordt   al   niet   meer   gesproken).      Het   achterste   deel   gaat   voor   ƒ500      naar   Berend Jans    Wever.    Het    voorste    deel,    op    het    hoekje    van    Zandtangerweg    en    Musselweg    wordt verkocht   voor   ƒ455   aan   Jan   Willems   Wubs   en   diens   vrouw   Geessien   Hendriks   Twiest:   het verhaal van Musselweg 41  kan beginnen (bron RHC GrA 122-165-87) . Het   adres   Musselweg   1b/c   is   daarmee   voor   een   kleine   zeventig   jaar   veroordeelt   tot   “simpel” bouwland.   Tot   19   maart   1934 !   Buurman   Jan   Bick   verkoopt   dit   stuk   grond   aan   smid   Johannes Hermannus   Berndt   voor   ƒ193,75.   Volgens   de   akte   wil   hij   er   een   woning   bouwen   (bron   RHC   Gra   120- 154-65) . Voor de tweede keer wordt dit stukje Mussel ontdekt als woonbestemming. Wordt vervolgd dus…..  naar Musselweg 41 naar Zandtangerweg 4) naar andere panden aan de Zandtangerweg
Ansichtkaart     uit     1955     (eigen collectie).   Links   woonde   het   gezin van   kapper   Hofman,   rechts   het gezin van Freerk Leffers.
Ansichtkaart   uit   1970;      tweede huis       links       is       het       pand Zandtangerweg 1b/c (eigen collectie)
Minuutplan    M3    uit    1832,    de eerste   kadasterkaart;   perceel 714    is    het    woonhuis    op    het huidige   adres   Zandtangerweg 1b/c.   Perceel   713   en   715   zijn ook     eigendom     van     Hindrik Jans     Komies     (bron       RHC       GrA kadasterviewer).
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact