Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie april 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 1 b/c
Op deze plek stond één van de eerste twee “huizen” in Mussel. Het werd bewoond door het gezin van Hindrik Jans Komies. Hindrik is afkomstig uit Onstwedde, geboren op erve Rensingh III; het erve lag aan de Hardinghstraat. De achternaam heeft nogal wat schrijfwijzen: Commys, Komijs, Komies, Kamies of Kommies. We houden het op de achternaam Kamies, de naam waarmee, volgens de Burgerlijke Stand, ook zijn kinderen de wereld in zijn gestuurd. Het oudste kind is in 1824 in Onstwedde geboren, het tweede kind in 1827 in Mussel. Ergens tussen beide datums is het gezin in Mussel komen wonen. Overigens is dochter Geertruida het eerste, in Mussel geboren kind dat is aangegeven voor de Burgerlijke Stand van de gemeente Onstwedde. Hindrik heeft het stuk land gekocht van Wubbe Heijes Horlings die dit stuk heeft gekregen bij de verdeling van de markegronden van Onstwedde. Zijn nieuw verworven stuk grond liep evenwijdig aan de Zandtangerweg, vanaf Musselweg tot aan de Mussel Aa. Het zal Hindrik zijn geweest die er een huis heeft gebouwd. Als zoon Jan in 1849 gaat trouwen krijgt hij de beschikking over een helft van de woning. In 1858 verhuizen Jan en Geziena naar Musselweg 71/73 . Op 20 januari 1860 , pa Kamies is dan al bijna 13 jaar overleden, verkopen zijn erfgenamen het bezit bij opbod. Een huis in de Reitstreek wordt voor ƒ1000 gekocht door zoon Jan Hendriks Kamies. Dochter Wendelke en haar man Jan Meesters kopen het huis en grond aan de Zandtangerweg (bron: RHC GrA 2207-6139-7) . Op 14 januari 1863 is er een openbare verkoop. Het gehele stuk tussen Musselweg en de Mussel A, wordt opgesplitst in acht percelen: “het huis op afbraak om van den grond te zijn afgebroken en weggerekend tegen den eersten junij aanstaande”. Dus: “weg huis” op Zandtangerweg 1b/c! Jan Hendrik Kamies, zoon van Hindrik en broer van Wendelke, is met ƒ420 de hoogste bieder en dus de nieuwe eigenaar; het blijft dus in de familie. Misschien heeft hij mee-geboden om de prijs op te drijven. Samen met de andere zeven percelen is de opbrengst ƒ2020,-. Naast de naam van Jan Hendrik Kamies lezen we de namen van Gerhard Rolfes (Horsten), Habbe Jans de Vries (Sellingen), Evert Staats (Ter Apel) en Albert Wessel Wessels uit Mussel (bron RHC GrA 122-150-9) . We weten nog niet waar de laatste heeft gewoond. Het huis zal bij de overname zeker gesloopt zijn geweest. Zelf had Jan Hendrik het niet nodig, want hij had al een plekje op Musselweg 71/73 . O 30 maart 1867 verkoopt Jan Hendrik zijn bouw- en groenland aan de Zandtangerweg (over het woonhuis wordt al niet meer gesproken). Het achterste deel gaat voor ƒ500 naar Berend Jans Wever. Het voorste deel, op het hoekje van Zandtangerweg en Musselweg wordt verkocht voor ƒ455 aan Jan Willems Wubs en diens vrouw Geessien Hendriks Twiest: het verhaal van Musselweg 41 kan beginnen (bron RHC GrA 122-165-87) . Het adres Musselweg 1b/c is daarmee voor een kleine zeventig jaar veroordeelt tot “simpel” bouwland. Tot 19 maart 1934 ! Buurman Jan Bick verkoopt dit stuk grond aan smid Johannes Hermannus Berndt voor ƒ193,75. Volgens de akte wil hij er een woning bouwen (bron RHC Gra 120- 154-65) . Voor de tweede keer wordt dit stukje Mussel ontdekt als woonbestemming. Wordt vervolgd dus….. Zandtangerweg 1a Zandtangerweg 4 Zandtangerweg 1 en hoger
Ansichtkaart uit 1955 (eigen collectie). Links woonde het gezin van kapper Hofman, rechts het gezin van Freerk Leffers.
Minuutplan M3 uit 1832, de eerste kadasterkaart; perceel 714 is het woonhuis op het huidige adres Zandtangerweg 1b/c. Perceel 713 en 715 zijn ook eigendom van Hindrik Jans Komies (bron RHC GrA kadasterviewer).
Geertruida Kamies-Wubs met op de achtergrond het huis op Zandtangerweg 1 b/c (collectie A.F.W.Kamies, Mussel) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact