Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
nieuw toegevoegd: december 2016
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 35
Op   8   april   1920   koopt   Andries   Rindert   Borgeld   een   afgebakend   stuk   groenland   op   het perceel   M1552/M2685   van      kastelein   Jan   Scheper   van   Musselweg   41 .   Andries   heeft   er ƒ1000 voor moeten betalen  (bron RHC GrA 120-98-219) . Als   beide   ouders   overlijden   wordt   het   huis   bij   opbod   verkocht   op   30   maart   1942 ;      buurvrouw, wed. Anna Aleida Vosse-Westerman koopt het voor ƒ5500,- (bron RHC GrA 2207-6951-83) . Wordt vervolgd........   Klik hier voor het voorgaande pand (Zandtangerweg 34) Klik hier voor het volgende pand (Zandtangerweg 41) Klik hier voor andere panden aan de Zandtangerweg
Situatie     1937;     M3855     is     het adres    Zandtangerweg    35    (    RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact