Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie maart 2022
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 53
Katholieken en Protestanten hebben jarenlang gestreden voor vrijheid van Onderwijs. In principe was die vrijheid er wel, want het stond ouders vrij om een eigen school op te richten. Ze moesten het dan wel zelf bekostigen. De exploitatie van school, de leermiddelen en de personeelskosten; alles moest vanuit eigen zak worden betaald. Niet eenvoudig in een tijdperk dat de gezinnen groot en de lonen klein waren. Hoe anders dan de bekostiging van het Openbaar Onderwijs, waar het onderwijs bijna gratis was. In 1917 komt er een eind aan dit stelsel. Vanaf dan wordt ook het Bijzondere Onderwijs bekostigd vanuit de Staatskas. Het aantal scholen voor Bijzonder Onderwijs stijgt daarna in rap tempo. Zo ook in Mussel. Nog geen zeven jaar na de opening van de Christelijke School op Musselweg 122 heeft men al plannen voor een tweede Christelijke School aan de andere kant van het dorp. De noodzaak voor een tweede Christelijke school zal misschien deels een gevolg zijn geweest van het stijgend aantal kinderen op het dorp. De hoofdreden zal zijn geweest dat meer en meer ouders kozen voor Christelijk Onderwijs. Het ging ten koste van het aantal kinderen op de Openbare School op Musselweg 79 . Op 10 juli 1919 vindt de oprichtingsvergadering plaats van de tweede Christelijke School. Natuurlijk krijgt het bestuur daarbij ondersteuning van het bestuur van de Gereformeerde School aan de Musselweg. Op de eerste vergadering zijn er al statuten. Gekopieerd van de Gereformeerde School. De Vereniging noemt zich “Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs”. Hoe het kan dat boven de ingang van de de school in grote letters de naam van de Gereformeerde Schoolstichting “School met den Bijbel” is te lezen? Nog geen idee. Zijn ook de bouwtekeningen geleend misschien? Op 14 oktober 1919 koopt de Vereniging voor ƒ1900 een perceel grond, groot 25 are, van kastelein Jan Scheper van Musselweg 41 (bron RHC GrA 120-95-612). Het is gelegen vlak bij de molen op Zandtangerweg 41 . Het zal gekocht zijn in overleg met molenaar Meeme Folkers, want op 3 november 1919 ruilt het schoolbestuur dit voor een even groot stuk dat in eigendom is van Meeme: de plek waar het schoolgebouw moet verrijzen. Bij deze ruiling wordt het schoolbestuur vertegenwoordigd door Geert Bok, stelmaker Berend Wever, en landbouwer Freerk Halmingh te Kopstukken (bron: RHC GrA 120-95-667) . Wordt vervolgd…. Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 54 Zandtangerweg 1 t/m 61
ansichtkaart omstreeks 1950 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1955 (eigen collectie)
Hoofdmeester Melis Walsweer en een onbekend iemand voor de school. ca.1930 (collectie Mees te Velde, Hasselt)
fotokaart omstreeks 1932 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1960 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1965 (eigen collectie)
De eerste hoofdmeester, meester Gremmer, en zijn vrouw voor de school. ca.1920 (eigen collectie)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact