Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
voor het laatst aangevuld november 2016
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 53
Op   14   oktober   1919    koopt   de   “Vereniging   voor   Christelijk   Nationaal   Schoolonderwijs”   te Zandtange   voor   ƒ1900   een   perceel   grond,   groot   25   are,   van   kastelein   Jan   Scheper   senior. Het   is   een   gedeelte   van   perceel   M1552   en   M2685   (bron   RHC   GrA   120-95-612) .   Het   zal   opgekocht zijn   in   overleg   met   Meeme   Folkers,   want   op   3   november   1919   ruilt   het   schoolbestuur   dit voor   een   even   groot   stuk   uit      perceel   M1722   en   M2434,   dat   in   eigendom   is   van   Meeme.   Bij deze   ruiling   wordt   het   schoolbestuur   vertegenwoordigd   door   Geert   Bok,   stelmaker   Berend Wever, en landbouwer Freerk Halmingh  te Kopstukken (bron: RHC GrA 120-95-667) . Wordt vervolgd…. Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 54 Zandtangerweg 1 t/m 61
ansichtkaart omstreeks 1950  (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1955 (eigen collectie)
foto genomen omstreeks 1930 (collectie Cor de Graaf)
foto omstreeks 1932 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1960 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1965 (eigen collectie)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact