Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
voor het laatst aangevuld november 2016
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Zandtangerweg 53
Op 14 oktober 1919 koopt de “Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs” te Zandtange voor ƒ1900 een perceel grond, groot 25 are, van kastelein Jan Scheper senior. Het is een gedeelte van perceel M1552 en M2685 (bron RHC GrA 120-95-612) . Het zal opgekocht zijn in overleg met Meeme Folkers, want op 3 november 1919 ruilt het schoolbestuur dit voor een even groot stuk uit perceel M1722 en M2434, dat in eigendom is van Meeme. Bij deze ruiling wordt het schoolbestuur vertegenwoordigd door Geert Bok, stelmaker Berend Wever, en landbouwer Freerk Halmingh te Kopstukken (bron: RHC GrA 120-95-667) . Wordt vervolgd…. Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 54 Zandtangerweg 1 t/m 61
ansichtkaart omstreeks 1950 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1955 (eigen collectie)
foto genomen omstreeks 1930 (collectie Cor de Graaf)
foto omstreeks 1932 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1960 (eigen collectie)
ansichtkaart omstreeks 1965 (eigen collectie)
detail lepeltje uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in 1969 (collectie Geert Drenth Sellingen)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact