Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Er stonden nogal wat huisjes in het gebied aan en rond de Horstenerplaatsen. Dit huisje stond noordwestelijk van de laan “Horstenerplaatsen” tussen het huidige Horstenerplaatsen 2 en Horstenerplaatsen 3. Van ons krijgt het huisnummer 2b. Op 9 maart 1888 koopt Bruno Kruizinga van Musselweg 15a voor ƒ10 het beklemrecht van ca. 70 are grond van Hendrik Freerks Leffers van Musselweg 31 . De jaarlijkse huur is vastgesteld op ƒ12,50. Kruizinga mag er een huis bouwen (bron: RHC GrA 2207-6375-91) . Op 11 februari 1907 is er een openbare verkoop in hotel Schot te Musselkanaal. Bruno biedt zijn onroerend goed aan. Uiteindelijk heeft hij zelf met ƒ425 het hoogste bod. Het wordt dus niet verkocht (bron: RHC GrA 2207-6541-64) . Bruno wil hoe dan ook er van af. Kort daarna, op 18 maart 1907, verkoopt hij het aan buurman Derk Voskuil van Horstenerplaatsen 3 . In de akte wordt het omschreven als “een perceel bouwland met daar opstaand getimmerte”. Iets verder in de akte wordt het beter gedefinieerd: een huis met en schuurtje. We moeten in de Bevolkingsregisters opzoeken wie er wonen. Voskuil betaald ƒ450 voor het recht van beklemming. De bomen op het perceel worden uitbedongen. Kruizinga wil ze dus nog rooien (bron: RHC GrA 2207-6545-36) . Wordt vervolgd.. Horstenerplaatsen 2a Horstenerplaatsen 2c Horstenerplaatsen 0 en hoger
versie mei 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Horstenerplaatsen 2b
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact