Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 146
Klaas Jans ter Borg, landbouwer te Onstwedde, verkoopt op 31 maart 1856 het beklemrecht van 5 bunder woeste grond. Harm Hindriks Bunte van Musselweg 15a is voor ƒ8 de koper. Jaarlijks moet hij als meier ƒ32 vaste huur betalen. Bunt mag er een huis bouwen (bron: RHC GrA 2207-6100-114) . We weten niet of Bunte hier nog gewoond heeft. Waarschijnlijk wel, want er is op zijn perceel een hut gebouwd. Niet op de plek van het huidige huis, maar veel verder naar achteren. Zijn verhuizing van Musselweg 15a naar hier is niet opgetekend in het Bevolkingsregister. Op 6 januari 1858 verkoopt Bunte het beklemrecht aan Otto Alberts Kuiper en Grietje Tammes Bonkes uit Finsterwolde. Bij de koop is de hut op het terrein inbegrepen. Bunte ontvangt nog ƒ10 voor grond en hut (bron: RHC GrA 2207-6116-38) . Bunte verhuist naar Weerdinge. Op 13 november 1865 verkoopt Otto Kuiper het beklemrecht van de grond mét hut aan Jan Hendriks Fennema. Fennema betaalt er ƒ145,- voor (bron: RHC GrA 2207-6185-20) . En nu zien we iets vreemds. Op 14 december 1870 koopt Fennema opnieuw het beklemrecht van dit stuk land. Nu van de grondeigenaar Klaas Jans ter Borg. Het is nog deels heideland. Fennema betaalt ƒ8 voor ca.2,5 ha land. De jaarlijkse pacht wordt vastgesteld op ƒ20,- (bron RHC GrA 2207-6225-18) . Het is nog gissen wat er tussen 1865 en 1870 is gebeurd. Waarschijnlijk was Kuiper niet gerechtigd om het beklemrecht te vrkopen omdat hij zijn betalingsverplichting aan Ter Borg heeft verzaakt. In zo’n situatie vervalt de grond weer aan de eigenaar. We gaan het nog vinden, denk ik. Het gezin van ds.Bennink, predikant van de Gereformeerde Kerk van Musselweg 66 , trekt in bij de familie Fennema. Dit omdat de pastorie op Musselweg 68 wordt bewoond door de predikant van de Gereformeerde Kerk van Musselkanaal. De pastorie is gezamenlijk eigendom. Op 2 mei 1879 vertrekt het predikantsgezin naar Haulerwijk en hun plekje wordt op dezelfde dag nog ingenomen door het gezin van Pieter Abraham Keiser. Keiser is predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk te Musselkanaal. We komen de dominee ook tegen met de achternaam Busch Keiser. We weten niet waarom ds.Keiser hier kwam wonen. Het was in die tijd ver van de kerk. De wegen waren onverhard en modderig en de gemeente had zelf een pastorie. Van de kerk weten we dat die bouwvallig was; het is afgebroken. Op 2 maart 1879 vond de inwijding plaats van het nieuwe kerkgebouw. Dat was dus allemaal kort voor de komst van ds.Keiser. Misschien dat ook de toenmalige pastorie in slechte staat verkeerde (bron: “Waarheid en eenheid in het spanningsveld”, gedenkboek NH-gemeente Musselkanaal) . In 1882 verhuist ds.Keiser naar Vries. We gaan eerst weer terug naar de eigenaren van het huis: Jan Hendriks Fennema en Geertje Luikens. Na hun overlijden erft hun dochter Roelfien Fennema het bezit van haar ouders. De akte van overgang is nog niet gevonden. We weten ook niet of ze hier heeft gewoond. Op 23 augustus 1930 verhuurt ze de gebouwen, erf en tuin aan Jan Meems van Musselweg 16 . Het huurcontract van Jan Meems loopt van 1 mei 1931 tot aan 1 mei 1937; de jaarlijkse huur is vastgesteld op ƒ100,-. Kort daarna, op 8 december 1930, overlijdt Roelfien. Ze is ongehuwd. Op 18 november 1931 laten de dertig erfgenamen van Roelfien haar bezittingen veilen. Het woonhuis komt voor ƒ1525 in handen van Elisabeth Stuut, huishoudster in Aduard. Een hectare landbouwgrond wordt voor ƒ1000 verkocht aan landbouwer Rudof Scholtalbers (bron RHC GrA 120-146-351). Elisabeth is dan nog vrijgezel, maar trouwt later met Wiecher Landlust. Of Jan Meems zijn contractuele huurperiode op dit adres heeft afgemaakt? We weten het nog niet, wel dat Elisabeth Stuut op 6 september 1933 in Mussel woont. Ze heeft dan geld geleend en geeft daarvoor het onroerend goed op Musselweg 146 als onderpand. Ook het huis op Musselweg 148, dat ze inmiddels van haar moeder heeft gekocht, wordt als onderpand gegeven (bron RHC GrA 120-153-242) . Wordt vervolgd….. Musselweg 144 Musselweg 147 Musselweg 116 en hoger
Situatie 1902; perceel O1047 is Musselweg 146 (bron RHC GrA kadasterviewer)
trouwfoto Jan Meems en Willemtje Wever. V.l.n.r.: pa Berend Meems, pa Hendrik Wever, opa Lambertus Meems, oom Heije Wever, oom Fokko Folkers. Zittend: oma Elisabeth Smith, bruidegom Jan Meems, bruid Willemtje Wever en moe Alke Wever (collectie Harm en Grietje Folkers- Meems) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact