Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Het grondstuk van Musselweg 18 is in bezit van Geert Berends Bots en Bouktje Ekkes Zuidema. Dit echtpaar woonde waarschijnlijk op de Horsten. Bouktje Ekkes Zuidema overlijdt in 1863 en dus moet het gezamenlijk bezit worden gescheiden. Vijf jaar later is dat het geval: Op 17 december 1868 volgt een publieke veiling. Twaalf percelen land worden aangeboden. Berend van Klinken koopt de grond van Musselweg 18 en een aangrenzend perceel (Horsten- zijde) voor ƒ270,- (bron: RHC GrA 2207-6210-4) . Hij bouwt er een woning en betrekt het met zijn vrouw Alltje Spier en hun kinderen. In de akten van de Burgerlijke Stand is steeds omschreven dat dit gezin op de Horsten woonde. Niet verwonderlijk, want het dorp Mussel bestond in die tijd nog niet echt. De grond is beklemde grond en in eigendom van de pastorie van de Ned.Herv.Gemeente te Onstwedde. De jaarlijkse huur bedraagt ƒ20,-. Er wordt in 1897 een boedelbeschrijving opgemaakt omdat Aaltje komt te overlijden. Het bezit van Berend is redelijk klein. De lijst laat zien dat hij over één koe beschikt. In die tijd was dat al wat, want de arme mensen meosten het vaak met enkel een geit doen. Het huis en de grond wordt geschat op ƒ1000. Berend boedelt zijn kinderen uit en blijft hier wonen. Vijf maanden na het overlijden van Aaltje trouwt Berend onder huwelijkse voorwaarden met de 38 jaar jongere Jantina Blaauw (bron RHC GrA T120-32-3922) . Op 27 mei 1903 verkoopt Berend het boerderijtje en de grond voor ƒ1500 aan vrijgezel Jozef Timmer. De aanvaarding is op 1 mei 1905 (bron RHC GrA T120-44-265) . Berend heeft het niet meer meegemaakt; hij overlijdt vier maanden na de verkoop. Jozef Timmer heeft hier niet gewoond; hij woonde samen met zijn zus Helena op Musselweg 13 . We gaan nog op zoek naar de huurders. Op 3 augustus 1906 verkopen Jozef en Helena voor ƒ9000 al hun onroerend: de beide huizen en ca. 11 ha. landbouwgrond, maar ook hun hele hebben en houden., de veldvruchten het vee, alles! Johannes Hendericus Schutte koopt het over maar zonder te betalen! Er wordt vastgelegd dat hij jaarlijks 4% rente uitkeert aan de “Timmertjes” (bron RHC GrA 120-49-1481) . Een soort oude-dags-voorziening dus. De familie Schutte trekt in bij Jozef en Helena op Musselweg 13. Musselweg 18 zal verhuurt zijn geweest. . We weten nog niet aan wie . Op basis van het huisnummer vermoeden we dat Hendrik Kruizinga en Engeltje Katoen zo omstreeks 1910 het huis huurden: Engeltje komt te overlijden en Hendrik trouwt opnieuw. Na zijn huwelijk in 1916 verhuist Hendrik met zijn twee kinderen naar Sellingen. Schutte verkoopt het huis op 23 februari 1918 voor ƒ1900 aan molenaar Herman Hemmen (bron RHC GrA 120-86-77) . Zoon Herman trouwt in bij zijn ouders die vijf jaar later naar Vlagtwedde vertrekken (bevolkingsregsiter gem.Onstwedde) . Het huis moet zijn overgegaan naar Heero Hemmen, want hij is het die het huis op 30 september 1952 voor ƒ4000 verkoopt aan Herman Heinrich Kone en zijn vrouw Elizabeth Ebelina Voskuil. Bij de koop woonde dit echtpaar al op dit adres; waarschijnlijk waren ze tot dat moment dus de huurders van het huis. Wordt vervolgd...... Musselweg 17 Musselweg 19 Musselweg 1 t.m. 39
versie juli 2019
klik op de afbeeldingen en schema’s voor een vergroting
Musselweg 18
Een kadastertekening uit 1892. Perceel 5641 is Musselwwg 18 (bron RHC GrA kadasterviewer) .
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact