Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 45
versie april 2019
klik op de afbeelding voor een vergroting
Op 19 april 1917 verkoopt cafébaas Jan Scheper van Musselweg 41 voor ƒ600,- het stuk grond van Musselweg 45 aan postbode Jan Harke Gernaat (bron; RHC Gra 122-297-192) . Het is dan nog landbouwgrond en Jan Harke bouwt er een woning. Op 16 december 1917 wordt in dit pand het hulp-postkantoor gevestigd! Jan Harke is de beheerder, maar lang heeft hij dit niet kunnen doen; nog geen jaar later komt hij te overlijden. Nog weer een jaar later, op 3 december 1919 wordt op verzoek van zijn weduwe, Geessien Volders, het pand op kavel M3831 bij opbod verkocht. Jan Scheper, de kroegbaas een paar huizen verderop, koopt het pand namens zijn zoon, postbode Johannes Scheper voor ƒ4100,- (bron RHC GrA 120-96-761/786). Zou hij de hoop hebben gehad dat zijn zoon de nieuwe beheerder van het postkantoor zou kunnen worden? Dat is niet door gegaan, want het hulp-postkantoor is met het overlijden van Gernaat gesloten. Om de koop te bekostigen leent Johannes ƒ2300,- van zijn vader. De rest zal hij met eigen kapitaal hebben betaald (bron RHC GrA 120-99-390) . Johannes is voor z’n huwelijk in aanraking geweest met justitie. Samen met minstens negen andere kompanen koopt hij 450 kg tarwemeel en 100 kg rijst. Het wordt afgeleverd in het café van pa Scheper en van daaruit vervoerd naar een plaggenhut in Sellingerbeetse. Op 10 juli voor zonsopgang dragen ze het in zakken naar Duitsland waar een boer met paard en wagen klaar staat om het in ontvangst te nemen. Bij terugkomst worden ze gesnapt. Johannes wordt veroordeelt tot een boete van ƒ100,- (bron RHC GrA 882-530-553) . Johannes Scheper verkoopt drieënhalf jaar na de koop, op 26 juni 1922 zijn huis voor ƒ4000 aan zijn collega, brievenbesteller Harm Schoemaker (bron RHC GrA 120-109-271) . Harm is hier komen wonen na zijn huwelijk met Jantje Folkers op 8 december 1922. Harm woonde tot dat moment thuis bij zijn ouders op Musselweg 70 . Op 23 mei 1956 verkoopt Schoemaker zijn huis aan Jan Strockmeijer van de Kopstukken. Schoemaker, die bij de verkoop al in Stadskanaal woont, ontvangt ƒ7750 voor zijn woning. Strockmeijer kan het direct aanvaarden; het huis was dus onbewoond. Ze wonen er nog geen twee jaar. Op 23 januari 1958 verkoopt Strockmeijer het huis aan Jan Klompstra. Het gaat weg voor ƒ7750,-, eenzelfde prijs als waar Strockmeijer het voor heeft gekocht (bron: OZ4-1122-116-WST) . Wordt vervolgd…… Musselweg 44 Musselweg 46 Musselweg 40 t/m 70
Situatie 1937; hoek Zand- tangerweg en Musselweg. (bron RHC GrA, kadasterviewer)
Links het pand van Musselweg 45; toen nog de schoenen- winkel van de famile Folkers (collectie Ko Kamies, Onstwedde)
Situatie 1928 (collectie SHC Stadskanaal). Jammer dat het mooie geveltje is verdwenen.
Nieuwsblad v.h. Noorden, 22-11-1917
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact