Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
Musselweg 46
versie november 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Op 4 december 1909 koopt schoenmaker Johann Specken voor ƒ350,- een deel van perceel O814 van timmerman Wilhelmus Mulder van Musselweg 40 (bron: RHC GrA 120-58-3139) . Het is dan nog landbouwgrond, maar Johann wil er een woonhuis met schoenmakers-werkplaats bouwen. Johann heeft het schoenmakers-vak geleerd van zijn vader. Op 15 oktober 1912 verkoopt Johann voor ƒ275 een deel van zijn grond; de Ned.Hervormde Evangelisatie op Musselweg 48 staat op het punt van ontstaan! Johann woont dan nog op de Kopstukken maar de inkomsten van de verkoop zal er zeker toe hebben bijgedragen dat hij kort daarna start met de bouw van een huis op Musselweg 46. Op 16 mei 1913 leent Johann ƒ1000 tegen 5% rente van Jacob van der Laan, koopman te Stadskanaal. Hij geeft daarbij zijn huis met grond op het kadastrale perceel O1008 als onderpand. Huis annex schoenmakerij zijn dus al gebouwd of men is bezig met de bouw (bron:RHC GrA 120-68-5010) . Op 7 oktober 1916 koopt Johan (inmiddels zonder tweede n) voor ƒ650 een stuk grond van Berend Gankema, de eigenaar van Musselweg 42 (bron RHC GrA 2207-6653-90) . Op dit stuk wordt later Musselweg 44 gebouwd. Het blijft een poosje stil rond Johann; we komen hem (nu zonder dubbel n) voor het eerst weer tegen op 3 november 1927 : de verstrekte lening van Jakob van der Laan, gaat over naar Hermannus Gerhardus Westen uit Emmercompascuum, ook weer tegen 5% rente. In die tijd is het heel normaal dat een lening wordt opgezegd en door iemand anders wordt overgenomen. Lenen doe je niet bij een bank maar bij iemand die over geld beschikt en vertrouwen in je heeft. Het kan je gebeuren dat de geldverstrekker zelf geld nodig heeft en zijn lening opeist. Je moet dan op zoek naar een nieuwe geldschieter. Dat is hier dan waarschijnlijk ook het geval. Het perceel met huis en erf, dan O1158 genoemd, groot 4,75 are geldt als zekerheidstelling voor de geldverstrekker. Ook het recht van erfpacht dat Johan heeft op een heemstee te Musselkanaal wordt ingebracht als onderpand (bron RHC GrA, 120-133-301) . Johan lijkt dus verhuisplannen te hebben. Op 20 november 1928 is het dan zover en verkoopt hij voor ƒ2250 zijn woning in Mussel aan Harm Kiewiet uit Mussel Volgens de akte gaat het om de percelen O1158 en O1327. Johan moet dus perceel 1327 hebben bijgekocht; we gaan dat nog vinden in het notarieel archief. Het zo ontstane nieuwe perceel krijgt de naam O1534. De tekening in de kantlijn maakt de situatie duidelijk (bron RHC GrA 120-137-394) . Op 16 januari 1932 verkoopt Harm het huis voor ƒ2700 aan Evert de Hoop. Evert heeft een winkel in Buinerveen (bron RHC Gra 120-148+15) . Ook in Mussel blijft hij middenstander. Evert splitst zijn perceel in twee delen. Op het meest linkse deel, Musselweg 44 , bouwt hij een bakkerij annex winkel-woonhuis. Op 23 november 1937 is de bouw klaar en heeft Evert het pand op Musselweg 46 niet meer nodig; hij verkoopt het aan kapper Jan Fennema uit Mussel voor ƒ2460,-. Er gelden wel enkele bepalingen. Zo mag de eigenaar van Musselweg 44 water blijven halen uit de put van Musselweg 46 (bron RHC GrA 2207-6906-79) . Op 30 maart 1942 verkoopt Jan Fennema het huis voor ƒ2800 aan Aaltje Hagedoorn, getrouwd met Hindrik Wever (bron RHC GrA 2207-6954-15) . Bij de koop woonde de familie Wever op Ondersteveenweg 2 . Hindrik woonde daarvoor op Musselweg 19 en daar vindt u ook hun genealogische gegevens. Op 15 december 1948 verkoopt Aaltje Wever-Hagedoorn het pand op Musselweg 46 aan Geert Folkers, hulpbesteller bij de posterijen. Geert koopt het voor ƒ3000,- De man van Aaltje, Hendrik Wever, heeft in de akte ook nu een ondergeschikte rol; mogelijk zijn ze onder huwelijkse voorwaarden getrouwd (bron RHC GrA T2207-7002-22) . We gaan er voorlopig vanuit dat Geert hier woonde; we kunnen het niet nazoeken in de Bevolkingsregisters, want die waren niet meer in gebruik. We moeten dus andere wegen zoeken. Geert woont niet zo lang op deze plek. Op 15 september 1953 verkoopt hij zijn huis, Zijn broer Albert is de koper; hij betaalt er ƒ3000 voor. Waarschijnlijk was het bij de verkoop al een hulp- postkantoor (bron RHC GrA OZ4-1071-015-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 45 Musselweg 47 Musselweg 40 t/m 70
Situatie in 1942 (RHC GrA, kadasterviewer). Perceel O1583 is Musselweg 46
de situatie in 1909 (RHC GrA, kadasterviewer)
Op deze kadastertekening is wel al het perceel O1008 ingetekend; het huis van Johan ontbreekt dan nog (bron RHC GrA, kadasterviewer).
De situatie van 20 nov.1928; O1158 is Musselweg 46 Bron RHC GrA, kadasterviewer
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact