Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie maart 2019
klik op schema’s en afbeeldingen voor een vergroting
Musselweg 49
Hinderik Friedriks van der Heide van Musselweg 43 besluit dichtbij zijn ouders te blijven wonen. Hij zal het zijn geweest die een woonbestemming gaf aan Musselweg 49. Niet op de plek waar nu de boerderij staat, maar verder naar achteren. Op 27 november 1843 koopt hij voor ƒ10 van de familie Migchels uit Onstwedde het recht van beklemming (huur) van een stuk grond op het huidige perceel van Musselweg 49. Jaarlijkse huur ƒ16,-. Er staat dan nog geen huis, maar hij mag het er bouwen (bron RHC GrA T122-3-152) . Het was niet de eerste aankoop van Hinderik. Op 24 maart 1843 kocht hij voor ƒ300 het beklemrecht van het aangrenzende grondstuk tot aan Musselweg 55 (bron RHC GrA 122-92-39) . De eerste bewijzen van het huis op Musselweg 49 vinden we in een akte van 10 juni 1849, dus ruim voor zijn huwelijk in 1855. Op die datum leent Van der Heide ƒ320 van Jan Geerts Huges en geeft daarbij zijn woning als onderpand (bron RHC GrA T122-206-112) . De beklemde grond is dan in eigendom van Jan Geerts Huges. Op 17 maart 1855 trouwt Hendrik met Albertje Gelling, de weduwe van Wubbe Meemes Folkers, van Zandtangerweg 4 . Albertjes zoon Meeme komt mee naar Musselweg 49; haar andere drie kinderen zijn dan al overleden. Ook Meeme komt op jonge leeftijd te overlijden. Hinderik en Albertje krijgen twee kinderen: Anna en Harmke. Anna trouwt in 1886 met de inwonende knecht Jakob Groenwold. Ze komen inwonen bij haar ouders. We komen Jakob in 1894 nog tegen in de boeken van de kantonrechter in Winschoten. Jacob, niet voorzien van een jachtakte, heeft in een veld boerenkool een haas geschoten; plaatsgenoot Jan Drewes en “knoalster” Jan Strating zien het en doen aangifte..... (bron RHC GrA T154-126-73) . Vader Hinderik komt te overlijden in 1892 en acht jaar later, vlak voor de dood van Albertje schaart de familie zich om de tafel bij notaris Koch; de bezittingen moeten worden verdeeld. Op die datum, 4 juli 1900 , koopt dochter Anna haar zus Harmke uit en wordt zo eigenaresse van de boerderij, de have, vee en zes bunder land. Gezamenlijke waarde ƒ6600,- (bron RHC GrA T120-37-4890) . Op 3 mei 1918 koopt Jakob Groenwold het eigendomsrecht van de grond. Tot dan betaalde hij elk jaar ƒ16,- aan pacht. Wiltien Geerts Huges is de verkopende partij. Ze ontvangt ƒ457,14 voor het stuk grond, een kleine 1,5 ha groot (bron: RHC GrA 2207-6679-89) . Zoon Hendrik trouwt in 1910 met Weija Fennema; samen trekken ze in bij Hendriks ouders. Het is 6 maart 1940 als Hendrik Groenwold en zijn moeder Anna van der Heide bij notaris Hamminga aan de tafel schuiven. De nalatenschap van vader Jacob Groenwold moet worden geregeld. Bij het bezit hoort de boerderij op Musselweg 49, maar ook diverse percelen landbouwgrond. Natuurlijk is Hendrik als enig kind de erfgenaam. Hij is dus de derde generatie op de boerderij. Een perceel aan de Zandtangerweg hoort bij de nalatenschap; een gedeelte daarvan wordt verkocht aan Hendriks schoonzoon, Jan Veldhuis ( Zandtangerweg 34 ). Hendrik Groenwold komt te overlijden in 1952. Op 26 januari 1956 vindt de boedelscheiding plaats. Het areaal landbouwgrond wordt opgesplitst en verdeeld onder de kinderen. De akte rept niet over de boerderij. De kinderen zullen het beschouwen als gemeenschappelijk bezit (bron: RHC GrA OZ4-1098-168-WST) . Zoon Berend trouwt in 1957 in bij moeder. Heden ten dage, dus bijna 200 jaar na aankoop door Hinderik Friedriks van der Heide, is Musselweg 49 onafgebroken in bezit is geweest van dezelfde familie. De huidige bewoner is de vijfde generatie, dus de achter-achterkleinzoon van Hinderik van der Heide. Musselweg 48 Musselweg 54 Musselweg 40 t.m.70
ca.1950: v.l.n.r. zittend: Jacob, vader Hendrik, dochter, moeder Weija Fennema, Bé. staand: Jantje, Hendrik, Annie (collectie fam.B.Wubs, Stadskanaal)
ca.1939: v.l.n.r., voorste rij: moeder Weija, Bé, vader Hendrik, Grietje, oma Anna Groenwold- van der Heide, achter schoonzoon Wubbo Wever, Annie, Jantje, Jacob, Hendrik (collectie fam.B.Wubs Stadskanaal)
ca.1939: voor de heg v.l.n.r. Weija Groenwold-Fennema, Hendrik Groen- wold, Groenwold, Grietje Groen- wold, Annie Wever-Groenwold, Weija Veldhuis (kinderw.), Jantje Veldhuis- Groenwold, Anna Groenwold- v.d. Heide. Achter de heg: Jan Veldhuis, Wubbo Wever met zoon Jan (collectie fam.B.Wubs, Stadskanaal)
ca.1939: v.l.n.r. vooraan in het gras: Grietje Groenwold, Groenwold, daarachter Wubbo Wever met zoon Jan, Jantje Veldhuis-Groenwold, Jan Veldhuis, Weija Fennema, Hendrik Groenwold, Anna Groenwold- v.d.Heide, Annie Wever-Groenwold met Weija Veldhuis (collectie fam.B.Wubs, Stadskanaal).
Kadastertekening uit 1855. Rechtsboven, op perceel 1062, de boerderij op Musselweg 49 (RHC GrA kadasterviewer)
situatie omstreeks 1939; de bebouwing op perceel 3999 is de boerderij op Musselweg 49 (RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact