Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie november 2018
klik op de afbeeldingen  voor een vergroting
Zandtangerweg 43
Tot   26   maart   1863    is   het   grondstuk   tussen   de   huidige   Slenkweg   en   de   voormalige   lagere   school op   Zandtangerweg   53    in   bezit   van   Habbo   Jans   de   Vries   uit   Sellingen.   Op   die   datum   ruilt   hij   met Jacob Aikes   Rouw   dit   stuk   voor   een   stuk   grond   in   de   omgeving   van   Kopstukken.   Rouw   woont   dan al   in   Mussel.   Waar?   Weten   we   niet.   In   de   akte   van   ruiling   wordt   niet   gesproken   over   een   huis   op Zandtangerweg   43.   Wel   is   er   sprake   van   een   erf,   hetgeen   duidt   op   een   vroegere   woning   (bron   RHC GrA   122-151-102) .   We   zullen   dus   nog   wat   “dieper”   in   de   archieven   moeten   graven.   Twee   weken   later leent   Rouw   ƒ1200   van   notarisklerk   Velema   uit   Wedde.   Rouw      geeft   daarbij   zijn   in   aanbouw   zijnde woning   als   onderpand   (bron   RHC   GrA   122-151-120) .   Het   huis   verrijst   ongeveer   op   de   plek   van   het   huidige Zandtangerweg 43. Op   zeker   moment   vertrekt   Rouw   naar   Jipsinghuizen,   zonder   zijn   huis   en   land   te   verkopen.   Hij verhuurt   het   voor   ƒ41   per   jaar   aan   Johann   Hermann   Glasmeijer.   De   Burgerlijke   Stand   kent   hem als Jan Harm Glasmeijer. Op   1   mei   1869    verkoopt   Rouw   het   huis   en   de   grond   zijn   onderkomen   aan   Jan   Boelken   Bakker (burgemeester   van   Gasselternijveen   en   “negotiant”)   en   molenaar   Jacob   Kort   uit   Musselkanaal. We   zien   dit   tweetal   vaker   bij   de   aankoop   van   onroerend   goed   in   onze   omgeving.   Hun   onderlinge verbondenheid   vloeit   niet   voort   uit   familieverbanden;   het   zullen   dus   handelspartners   zijn   geweest.     Rouw    verkoopt    zijn    huis    voor    ƒ300.    Het    huis    is    dan    nog    steeds    bewoond    door    de    familie Glasmeijer en ze hebben recht van huur tot  1 mei 1876 (bron RHC GrA 2207-6215-105) . Waarschijnlijk    is    de    woning    een    geschikt    voor    twee    gezinnen.    Commies    Mers    moet    onder hetzelfde dak gewoond hebben. In   1873   vertrekt   de   familie   Mers   naar   Laude.   De   familie   Timmer   komt   inwonen   bij   de   familie Glasmeijer. Jacob   Timmer   is   bakker.   Je   mag   verwachten   dat   hij   bewust   een   plekje   heeft   gezocht,   zo   dicht mogelijk   bij   de   nieuwe   molen.   LEAN   in   1873!   Voorzover   we   nu   weten   is   Timmer   de   eerste   bakker in   het   dorp.   Het   is   hem   ongetwijfeld   gelukt   om   een   goede   boterham   met   beleg   in   Mussel   te verdienen. Als   in   1876   de   familie   Glasmeijer   het   huis   ontruimt      wordt   molenaar   Jan   Kort   de   buurman   van familie Timmer. Eerst alleen, tot aan zijn huwelijk met Janna Veldhuis. Op   2   oktober   1877    is   er   een   publieke   verkoping   van   spullen   van   molenaar   en   landbouwer   Jan Kort.   Veel   landbouw-gerei,      vier   paarden,   twee   koeien…..   het   lijkt   er   op   dat   Jan   stopt   met   zijn boerenwerk   en   vanaf   dat   moment   een   bestaan   denkt   te   hebben   uit   de   inkomsten   van   de   molen RHC GrA 120-3-35 . Op   1   mei   1878   vertrekt   de   familie   Timmer   naar   de   boerderij   op   Musselweg   41 .   Hij   zal   daar   de bakkerij   voortzetten.   Een   daalders   plekje   voor   een   middenstander,   zo   op   het   kruispunt   van   twee belangrijke   wegen   voor   de   regio.   De   lege   woning   wordt   op   15   mei   1878   betrokken   door   bakker Van   der   Kaap   uit   Gasselte.   We   hadden   in   die   tijd   nog   geen   Handelsregisters   of   Kamers   van Koophandel,   laat   staan   dat   er   archieven   zijn   waarin   we   de   middenstanders   op   kunnen   zoeken. Dus   weten   we   niet   of   bakker   Van   der   Kaap   zelfstandig   broodbakker   is   of   in   dienst   kwam   bij Timmer.   Waarschijnlijk   het   eerste,   want   Timmer   zal   de   oven   achtergelaten   hebben.   Zeker   weten doen   we   het   niet,   want   er   is   een   goede   reden   te   bedenken   waarom   Van   der   Kaap      in   dienst   kwam bij   Timmer.   Want   broodbakken   én   uitventen,   was   waarschijnlijk   niet   goed   te   doen   door   één   man. Zeker   niet   als   je   beseft   dat   alles   op   de   fiets   moest   gebeuren,   over   bijna   onbegaanbare   wegen   in het regenseizoen. In   het   begin   van   1880   brandt   de   woning   af.   De   families   Van   der   Kaap   en   Kort   worden   dakloos. Van   der   Kaap   vertrekt   naar   Musselkanaal,   Kort   bouwt   een   nieuwe   woning   op   Zandtangerweg   41   (bron: Kadastrale Legger ONS 2564-9) Nu, een kleine 140 jaar later, staat er weer een woning op Zandtangerweg 43. Zandtangerweg 41 Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 1 en hoger
eerdere latere man Jan Kort Borger 12-08-1840 Ter Apelkanaal 20-10-1927 ja Horsten Zandtangerweg 41 z.v. Hendrik Kort en Marianne Schummelketel moeder Janna Veldhuis Horsten 18-5-1848 Ter Apelkanaal 24-12-1918 ja Musselkanaal Zandtangerweg 41 d.v. Lammert Bruines Veldhuis en Grietje Jans Volders kind 1 Magrietha Alberdina Kort Mussel 13-01-1872 Ter Apelkanaal 23-12-1921 ja hier geboren Zandtangerweg 41 ongehuwd kind 2 levenloos geboren Mussel 20-06-1875  - - hier geboren  - - kind 3 Hinderik Kort Mussel 02-11-1876 Emmen 23-07-1948 ja hier geboren Zandtangerweg 41 x Gieten 02-05-1913 met Jeichina Henderika Groenwold kind 4 Marianne Kort Mussel 20-05-1880 Ter Apelkanaal 28-09-1894 ja slechts 14 jaar oud kind 5 Lammert Kort Mussel 16-03-1884 Wildervank 04-02-1948 ja x Vlagtwedde 05-03-1921 met Jantje Oosterhoff kind 6 Janna Kort Ter Apelkanaal 12-11-1886 Nieuw Amsterdam? 28-10-1963 nee x Vlagtwedde 11-04-1908 met Klaas Bakker kind 7 levenloos jongetje Ter Apelkanaal 05-02-1890 naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden   trouwt te Onstwedde op 1 augustus 1871 met:   geboren na verhuizing naar Ter Apelkanaal:   geboren na verhuizing naar Zandtangerweg 41:
Kadastertekening uit 1880. Perceel 1557 is het perceel dat we nu kennen als Zandtangerweg 43. Het blauw in de tekening geeft aan dat de situatie niet meer bestaat.
bron: Het Nieuws van de dag / Kleine Courant, 30-01-1880
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact