Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie november 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Zandtangerweg 43
Tot 26 maart 1863 is het grondstuk tussen de huidige Slenkweg en de voormalige lagere school op Zandtangerweg 53 in bezit van Habbo Jans de Vries uit Sellingen. Op die datum ruilt hij met Jacob Aikes Rouw dit stuk voor een stuk grond in de omgeving van Kopstukken. Rouw woont dan al in Mussel. Waar? Weten we niet. In de akte van ruiling wordt niet gesproken over een huis op Zandtangerweg 43. Wel is er sprake van een erf, hetgeen duidt op een vroegere woning (bron RHC GrA 122-151-102) . We zullen daarvoor dus nog wat “dieper” in de archieven moeten graven. Rouw bouwt hier weer een woning. Het huis verrijst ongeveer op de plek van het huidige Zandtangerweg 43. Op zeker moment vertrekt Rouw naar Jipsinghuizen, zonder zijn huis en land te verkopen. Hij verhuurt het voor ƒ41 per jaar aan Johann Hermann Glasmeijer. De Burgerlijke Stand kent hem als Jan Harm Glasmeijer. Op 1 mei 1869 verkoopt Rouw het huis en de grond aan Jan Boelken Bakker (burgemeester van Gasselternijveen en “negotiant”) en molenaar Jacob Kort uit Musselkanaal. Het plan is om naast het huis een molen te bouwen. We zien dit tweetal vaker bij de aankoop van onroerend goed in onze omgeving. Hun onderlinge verbondenheid vloeit niet voort uit familieverbanden; het zullen dus handelspartners zijn geweest. Rouw verkoopt zijn huis voor ƒ300. Het huis is dan nog steeds bewoond door de familie Glasmeijer en ze hebben recht van huur tot 1 mei 1876 (bron RHC GrA 2207-6215-105) . Waarschijnlijk is de woning een geschikt voor twee gezinnen. Commies Mers moet onder hetzelfde dak gewoond hebben. In 1873 vertrekt de familie Mers naar Laude. De familie Timmer komt inwonen bij de familie Glasmeijer. Jacob Timmer is bakker. Je mag verwachten dat hij bewust dit plekje naast de nieuwe molen heeft gezocht. Dichterbij je leverancier kan niet: LEAN in 1873! Timmer is niet de de eerste bakker in het dorp. Hendrik Jans Fennema op Musselweg 40 was hem voor. Als in 1876 de familie Glasmeijer het huis ontruimt wordt molenaar Jan Kort de buurman van familie Timmer. Eerst alleen, tot aan zijn huwelijk met Janna Veldhuis. Op 2 oktober 1877 is er een publieke verkoping van spullen van molenaar en landbouwer Jan Kort. Veel landbouw-gerei, vier paarden, twee koeien….. het lijkt er op dat Jan stopt met zijn boerenwerk en vanaf dat moment een bestaan denkt te hebben uit de inkomsten van de molen RHC GrA 120-3-35 . Op 1 mei 1878 vertrekt de familie Timmer naar de boerderij op Musselweg 41 . Hij zal daar de bakkerij voortzetten. Een daalders plekje voor een middenstander, zo op het kruispunt van twee belangrijke wegen voor de regio. De lege woning wordt op 15 mei 1878 betrokken door bakker Van der Kaap uit Gasselte. We hadden in die tijd nog geen Handelsregisters of Kamers van Koophandel, laat staan dat er archieven zijn waarin we de middenstanders op kunnen zoeken. Dus weten we niet of bakker Van der Kaap zelfstandig broodbakker is of in dienst kwam bij Timmer. Waarschijnlijk het eerste, want Timmer zal de oven achtergelaten hebben. Zeker weten doen we het niet, want er is een goede reden te bedenken waarom Van der Kaap in dienst kwam bij Timmer. Want broodbakken én uitventen, was waarschijnlijk niet goed te doen door één man. Zeker niet als je beseft dat alles op de fiets moest gebeuren, over bijna onbegaanbare wegen in het regenseizoen. In het begin van 1880 brandt de woning af. De families Van der Kaap en Kort worden dakloos. Van der Kaap vertrekt naar Musselkanaal, Kort bouwt een nieuwe woning op Zandtangerweg 41 (bron: Kadastrale Legger ONS 2564-9) . Nu, een kleine 140 jaar later, staat er weer een woning op Zandtangerweg 43. Zandtangerweg 41 Zandtangerweg 48 Zandtangerweg 1 en hoger
eerdere latere man Jan Kort Borger 12-08-1840 Ter Apelkanaal 20-10-1927 ja Horsten Zandtangerweg 41 z.v. Hendrik Kort en Marianne Schummelketel moeder Janna Veldhuis Horsten 18-5-1848 Ter Apelkanaal 24-12-1918 ja Musselkanaal Zandtangerweg 41 d.v. Lammert Bruines Veldhuis en Grietje Jans Volders kind 1 Magrietha Alberdina Kort Mussel 13-01-1872 Ter Apelkanaal 23-12-1921 ja hier geboren Zandtangerweg 41 ongehuwd kind 2 levenloos geboren Mussel 20-06-1875  - - hier geboren  - - kind 3 Hinderik Kort Mussel 02-11-1876 Emmen 23-07-1948 ja hier geboren Zandtangerweg 41 x Gieten 02-05-1913 met Jeichina Henderika Groenwold kind 4 Marianne Kort Mussel 20-05-1880 Ter Apelkanaal 28-09-1894 ja slechts 14 jaar oud kind 5 Lammert Kort Mussel 16-03-1884 Wildervank 04-02-1948 ja x Vlagtwedde 05-03-1921 met Jantje Oosterhoff kind 6 Janna Kort Ter Apelkanaal 12-11-1886 Nieuw Amsterdam? 28-10-1963 nee x Vlagtwedde 11-04-1908 met Klaas Bakker kind 7 levenloos jongetje Ter Apelkanaal 05-02-1890 naam geboren overleden gewoond in  Mussel? enkele andere woonadressen bijzonderheden   trouwt te Onstwedde op 1 augustus 1871 met:   geboren na verhuizing naar Ter Apelkanaal:   geboren na verhuizing naar Zandtangerweg 41:
Kadastertekening uit 1880. Perceel 1557 is het perceel dat we nu kennen als Zandtangerweg 43. Het blauw in de tekening geeft aan dat de situatie niet meer bestaat.
bron: Het Nieuws van de dag / Kleine Courant, 30-01-1880
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact