Home Dorp Contact Home Dorp Contact
Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie oktober 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Zandtangerweg 15
Het    is    19    augustus    1938     als    de    (dan    nog)    vrijgezelle    bakker    Hendrik    Jonker    een “heemstede”    koopt    aan    de    Zandtangerweg.    Caféhouder    Bick    van    Musselweg    41 ,    de verkopende   partij,   krijgt   er   ƒ537,50   voor.      Jonker   bouwt   er   een   huis.   Volgens   het   Kadaster zou   het   gaan   om   een   huis   en   bakkerij   (bron   Kadastale   Leggers   ONS   11719-1) .      Daarmee   is   hij,   naast bakker   De   Hoop   ( Musselweg   46 ),      bakker   Vedder   ( Musselweg   58)       en   (schoonvader)   bakker Drok    ( Musselweg    116) ,        de    vierde    bakker    in    het    kleine    Mussel!    Wonderlijk    hoe    zo’n economie werkte in die tijd. Op    15    november    1950     verkoopt    Jonker    zijn    woonhuis    annex    bakkerij    en    winkel    aan Hermanus Theodorus   Kappert.   Kappert   komt   uit   het   Overijsselse      Lierderholthuis.   Ze   zijn   het eens   geworden   over   de   (ver)koopprijs:   ƒ18000,-   ,   waarvan   de   helft   voor   het   deel   van   de bakkerij (bron RHC GrA OZ4_01040_0030) . Omstreeks    1960    stopt    Kappert    met    het    bakken    van    brood    en    legt    hij    zich    toe    op    de broodbezorging. Op 10 mei 1977 wordt de onderneming opgeheven (bron RHC GrA 2524-2309681) . Wordt vervolgd…. Zandtangerweg 14 Zandtangerweg 16 Zandtangerweg 1 en hoger
Situatie 1940; perceel M4067 is de kadastrale aanduiding van Zandtangerweg 15
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact